Region Skånes resvaneundersökning på gång!

Ungefär vart femte år görs en omfattande resvaneundersökning för att kartlägga hur skåningarna reser. Nu i september är det dags igen.

Är du en av de 125 000 slumpmässig utvalda som får enkäten, missa inte tillfället att besvara den. Resultaten används som underlag i utvecklingen av infrastrukturen i Skåne.

Läs mer om resvaneundersökningen på Region Skånes hemsida.