Ny besöksingång för socialförvaltningen

Socialförvaltningen har ny besöksingång på Försörjningsvägen 10 i Simrishamn. Där hittar du reception och  väntrum för bokade besök.

Du kan läsa mer under stöd och omsorg om vilken typ av stöd, hjälp och omsorg kommunen kan hjälpa dig med.
Du kan också höra av dig till Kontakt Simrishamn om du har frågor.

Karta över sjukhusområdet i Simrishamn

Här finns följande verksamheter:

  • Barn och unga, inklusive familjeteamet – för barn och ungdomar 0–20 år och deras familjer
  • Projekt Iris – för medborgare som står längst från arbetsmarknaden
  • Mariamottagningen i Ystad kommer vara här under vissa tider
  • Vuxen ekonomi – stöd för dig med ekonomiska svårigheter
  • Handläggarenheten

Bild på entrén till socialförvaltningen

Entrén till socialförvaltningen, gul tegelbyggnad