Marint centrum: Projekt lägger ny fisk på tallriken

Marint centrum har tilldelats 42 miljoner kronor från EU-programmet Interreg Baltic Sea Region för att tillsammans med 15 partners i sju länder driva ett projekt för att introducera en ny fiskart för konsumenter i Östersjöregionen.

Svartmunnad smörbult är en invasiv art som har spridits till Östersjön på senare år. Den lever i grunt vatten och äter bland annat fiskyngel och blåmusslor. Om den bildar täta populationer så kan den bli en begränsande faktor för våra naturliga lokala arter och skada Östersjöns ekosystem. I sydöstra Europa är arten en populär matfisk, som i smaken påminner om gös och abborre. I Östersjöområdet däremot är den ännu okänd för konsumenter.

Genom att främja utvecklingen av ett kommersiellt fiske efter svartmunnad smörbult kan man verka för att begränsa dess utbredning och dess potentiella ekologiska skadeverkan. ”If you can’t beat them – eat them!” Samtidigt utvecklas nya möjligheter för fiskerinäringen i Östersjöområdet. Inom projektet ska redskapsforskare och fiskare samarbeta för att utveckla redskap och strategier för att fånga svartmunnad smörbult i skiftande lokala förutsättningar. Därefter ska livsmedelsforskare och förädlare i samverkan arbeta med förädling och produktutveckling och testa olika sätt att introducera den nya arten på inhemska marknader.

Marint centrums roll är som projektägare och projektledare samt som ansvarig för två arbetspaket inom projektet. Ett av dessa är ett svenskt pilotförsök att utveckla en värdekedja från fiske till konsument. I det andra arbetspaketet ska en transnationell samverkansgrupp bildas för att främja utvecklandet av godkända fiskemetoder, fiskesäsonger och fiskeområden samt lämpliga rapporteringssystem i projektets olika länder.

Projektet startar vid årsskiftet och pågår i tre år. Vi söker nu en erfaren projektledare till projektet och till vårt strategiska förändringsarbete för hållbar utveckling och innovation inom den blå livsmedelsnäringen. Läs mer om tjänsten här (löpande rekrytering).