Hur blir man årets miljöbästa landsbygdskommun i Sverige?

Hur blir man årets miljöbästa landsbygdskommun i Sverige?

Vi börjar med Simrishamns framgångssaga när det gäller solceller. Vår klimat- och energirådgivare Benny Andersson berättar:

– Simrishamns kommun är en plats där utbyggnaden av solceller för elproduktion var historiskt tidig. Som energirådgivare sedan 2010 och tidigare även energistrateg, har jag följt utvecklingen under lång tid. Jag kan idag summera att en bra bit över 1 000 medborgare haft kontakt med mig gällande frågor kring solceller. Ja, och inte bara medborgare, utan även företagare och politiker har varit återkommande med intresserade, nyfikna frågor.

Att kommunen legat så bra till sedan solceller började slå igenom beror på många faktorer.

– Vår kommun hade tidigt framme en kartläggning av vilka egna verksamheter som skulle kunna få god ekonomisk avkastning vid installation av solceller. Den baserades inte på att man skulle försöka sälja el ut mot nätet, utan tittade på hur man skulle kostnadsoptimera för att täcka så mycket som möjligt av den egna förbrukningen till så låg kostnad som möjligt.

Men det var inte detta som satte kommunen på förstaplatsen för installerad effekt per capita under 2010-talet!

– Det jag skulle vilja lyfta fram är våra medborgare och våra företag!

– Österlenvind byggde, i äkta pionjäranda, solcellsparken vid Simris som vid färdigställandet faktiskt var Sveriges största! Initiativtagaren Ola Jönsson fick också kommunens miljöpris 2013 för sina insatser.

– Detta gjorde tekniken känd i kommunen. I stället för att vara en produkt man kunde läsa om på nätet, var det något som fanns fysiskt på plats mitt framför ögonen på oss alla! Och det var en teknik som fungerade!

Vetskapen och nyfikenheten spred sig snabbt i kommunen och medborgarna började intressera sig för tekniken, både för eget bruk och som affärsidé.

– I kommunen växte snabbt fram en väldigt tidig marknad där det fanns både installatörer och konsumenter av solcellstekniken. Detta märktes snabbt i statistiken, då vår kommun under ett antal år på 2010-talet toppade listan över vilka kommuner som hade störst installerad effekt per capita.

Och det var inte bara Österlenvinds solcellspark som drev upp statistiken. Även utan parken hade vi tagit förstaplatsen de flesta åren.

En av installatörerna i kommunen lyckades till och med så pass bra i sitt arbete att en av deras anläggningar vann Skånes ”Solar Awards”-pris för bästa solcellsanläggning!

– Framgångssagan har fortsatt och även om vi inte längre klarar av att konkurrera med kommuner där det etablerats storskaliga, kommersiella solcellsparker på flera tiotals megawatt, så ligger vi fortfarande väldigt bra till när det gäller små solcellsanläggningar!

De företag som etablerade sig tidigt som installatörer har växt rejält genom åren och arbetar nu långt, långt utanför vår kommuns gränser.

– Vi har även sett avknoppningar och uppköp av företag som startades under solcellsboomen i Simrishamn. Jag skulle därför vilja lyfta fram våra orädda, företagsamma medborgare som den enskilt största orsaken till att Simrishamns kommun på Österlen tidigt gjorde sig känd som en solcellskommun.

Och numera är det inte bara de som bor i kommunen som kan njuta av ljuset.

– Genom den kraftiga utbyggnaden av solceller ger vi även övriga världen en möjlighet att njuta av solen på Österlen genom den el som nu produceras här, avslutar Benny Andersson.

Österlen lyser verkligen!