Samråd för grundvattenuttag i Rörum

Simrishamns kommun ska ansöka om ett nytt tillstånd för vattenverksamhet, så kallad ”vattendom”, för en grundvattenanläggning i Rörum.

Det nya tillståndet innebär en minskning av vattenuttaget jämfört med befintligt tillstånd, men fördelat på fler brunnar. Du kan läsa samrådshandlingarna här på Österlen VA:s hemsida.

Du som anser dig berörd av detta förändrade grundvattenuttag har möjlighet att skicka in dina synpunkter senast den 27 november, helst via e-post: mb@nordiclaw.se

Adress: Advokat AB Nordic Law, Skeppsbron 5, 211 20 Malmö