Arbetet på Tobisviksbadet pågår för fullt

Stora schaktmassor ligger uppradade längs ena långsidan av bassängen. Just nu pågår rivning, bortforsling av massor och takbjälkar, tidigare reningssystem grävs upp och plockas bort.

Nya ledningar och el ska dras, bassängerna gjutas, teknikrummet få ett nytt tak och teknikanläggning, filtreringsanläggningar ska passas in och specialkomponenter levereras i tid. Flertalet entreprenörer med olika ansvars- och expertområden har ett nära och intensivt samarbete för att den inbokade besiktningen av Tobisviksbadet ska kunna äga rum den 17 maj 2024. Nu hoppas de på en mild vinter så att arbetet kan utföras som planerat.