Sök bidrag från Montans donationsstiftelse

Bidrag kan ges till behövande personer inom Sankt Olofs, Rörums, Vitabys, Ravlunda och Brösarps tidigare kommuner.

En skriftlig ansökan, med en kortfattad motivering, skickas till ordförande Anders Johnsson, Stockebodavägen 16, 272 97 Gärsnäs, eller till anders@stockeboda.se. Sista ansökningsdag är den 30 november.

Beviljade bidrag betalas ut före jul. Mer information och kriterier finner du här på hemsidan eller genom att kontakta ordförande Anders Johnsson per e-post eller 0703-71 77 81.