Nu fälls flertalet askar i Åbackarna

I stormen föll ett flertal askar i Åbackarna. I och med det upptäcktes det att många av askarna i området lider av askskottssjuka.

Sjukan gör träden försvagade och rötterna angripna av svamp. Träd som ser helt friska ut riskerar att falla.

Ett antal stora och angripna askar står på sluttningen i Åbackarna, ovanför koloniområdet. Träden avverkas nu eftersom de utgör en risk för allmänheten och de underliggande kolonistugorna.