Barnkonventionens dag 20 november. Vi presenterar ”Barnrättsteamet”

20 november är det Barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra.

Barnkonventionens grundartiklar

Bilden visar Barnkonventionens fyra grundprinciper.

I Simrishamn vill vi passa på att presentera Barnrättsteamet. Ett kommungemensamt team med representanter från samtliga förvaltningar.

Barnrättsteamet har i uppdrag att följa, bevaka och stödja förvaltningarnas barnrättsarbete. Bland annat arbetar teamet för att öka barn och ungas delaktighet i processer och beslut, arbetar fram rutiner och stödmaterial för arbetet samt bevakar att barns rättigheter tillgodoses i förvaltningarnas arbete.

Sammankallande i teamet är Marianne Landgren, elevhälsochef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om Barnkonventionen – Barnombudsmannen