Nyhetsarkiv: Nyheter

Kommunfullmäktige 25 januari – ett axplock beslut

– Fullmäktigeberedning politisk organisation och arvodesöversyn Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-16, § 290, beslutades att tillsätta en grupp om fem förtroendevalda för att bilda en beredning under kommunfullmäktige avseende arvodesöversyn och översyn av politisk organisation enligt beredningsdirektiv. Kommunfullmäktigeberedningen skulle återkomma till kommunfullmäktige med en delrapport senast november 2020 med förslag på eventuella förändringar, både vad gäller […]

Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2021-01-24 kl. 14. Regeringen har i dag fattat beslut om att utvidga det tillfälliga inreseförbudet som sedan tidigare gäller gentemot Danmark till att också gälla Norge.) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här finns även länkar till Vårdguiden 1177 och till Folkhälsomyndighetens webbplats där du kan […]

Drömmer du om ett hus på Österlens landsbygd?

Österlen som plats har mycket att erbjuda och framtidsdrömmen om att få bygga ett hus på landet här är lätt att relatera till. I vår kommun har du nära till allt; vårt vackra landskap, havet och skogen. Vi har en rikedom och skönhet som är unik.

Kulturguide Simrishamn för våren 2021 är här

I vårens ”Kulturguide Simrishamn” presenterar kultur- och fritidsförvaltningen det utbud som vi hoppas kunna genomföra trots de restriktioner som finns, samtidigt som vi berättar om de aktuella satsningar som nu görs av Simrishamns bibliotek och Österlens museum.

Vad tycker du? – Bedömningsgrunder gatubelysning

Nu ställs förslaget på Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som inte är kommunägda ut. Det innebär att du har möjligt att lämna in synpunkter på förslaget. Utställningstiden pågår från 18/1-15/3.

Böcker och läsning extra viktigt i kristider – biblioteksstatistiken för Simrishamn 2020 klar

Vad simrishamnsborna föredrog att läsa pandemiåret 2020 går nu att utläsa i bibliotekets årliga statistik, där det också konstateras att lånen minskat i lägre grad än besöken. Inte mycket var sig likt 2020, men simrishamnsborna kunde till stor del fortsätta att ta del av sitt bibliotek. Biblioteket har haft öppet, om än med restriktioner, fram […]

Simrishamn tilldelas bredbandspengar ur Landsbygdsprogrammet

Glädjande nyheter för fastighetsägare i ett område från Sandvången och Solvången i öster och sedan västerut ända bort till kommungränsen mot Tomelilla. Området passerar söder om Sankt Olof och innefattar bland annat Stockeboda, Ljunglyckorna och Örnaberga. Totalt rör det sig om mer än 200 fastigheter som nu kommer att kunna erbjudas en fiberanslutning.

Vårt miljöpris för 2020 utdelat

Miljöpriset 2020 gick till Sven-Erik Borglund och Kvarteret Tvärpilen i Kivik för sina insatser och strävan mot att förena det vackra, det hållbara och det ansvarsfulla i en gemensam vision mot hållbarhet.

Vill du arbeta inom vård och omsorg i sommar?

Vi söker semestervikarier inom hemtjänst, särskilt boende och dagverksamhet.

Här är årets julkalender: ”Garanterat helt coronafri”

Efter tittarsuccén Sommarhistorier från Österlen är nu Lena Alebo från Österlens museum tillbaka. Denna gång med en julkalender i 24 avsnitt som har premiär den 1 december.