Nyhetsarkiv: Nyheter

Mätning av besöksstatistik vid Knäbäckshusen och Kiviks hamn

Under perioden juni 2021 till september 2022 samlar Tourism in Skåne, med hjälp av wifi-signaler, in information om hur många besökare som rör sig vid Knäbäckshusen och Kiviks hamn.

Familjecentral öppnar i Simrishamn

I slutet av augusti öppnar en familjecentral i Simrishamn, den första i sydöstra Skåne, med ambitionen att bli en viktig och naturlig del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för familjer i kommunen.

Kommunfullmäktige den 26 juni – ett axplock beslut

– Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021: Skolmiljarden Med anledning av coronapandemin har Skolverket beslutat om ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021”, den så kallade ”skolmiljarden”. Förstärkningen av det statliga stödet syftar till att bidra till goda förutsättningar för kommuner att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, […]

Otjänligt badvatten – Vitemölla

För höga halter av E.coli-bakterier har återigen påträffats i badvattnet vid Vitemölla strand. Kommunen avråder därmed från bad vid stranden tills vidare. Nya badvattenprov kommer att tas inom kort.

Polisen stänger sin reception i Simrishamn i sommar

För att hantera efterfrågan på pass under sommaren kommer passexpeditionen i Ystad att utöka de bokningsbara tiderna på bekostnad av öppethållande i Simrishamn.

Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2021-06-16 kl. 17. Folhälsomyndigheten förlänger allmänna råd om allas ansvar förlängs till och med den 30 september) Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längre ner på sidan Nedan de viktigaste länkarna för dig […]

Fler gästbåtplatser i Kiviks hamn

Antalet gästbåtplatser i Kivik har utökats med en ny typ av förtöjningsboj som både gör besöket säkrare och underlättar för båtturismen i hamnen.

Kommunen ber fastighetsägare att klippa träd och buskar som växer vid gatan

Vi ber alla fastighetsägare att se över buskar, träd och annan vegetation på sin fastighet så att den inte skymmer sikten för trafikanter och gående eller på något annat sätt utgör ett hinder för förbipasserande.

Kulturguide Simrishamn för sommaren 2021 är här

I sommarens ”Kulturguide Simrishamn” presenterar kultur- och fritidsförvaltningen det kulturutbud som vi ordnar.

Bevattningsförbud från 14 juni

På grund av låga vattennivåer har det utfärdats bevattningsförbud från och med den 14/6 i Simrishamns kommun, med undantag för Simrishamns tätort. Alla kunder i Simrishamns tätort uppmanas ändå att vara sparsamma med vattnet.