Nyhetsarkiv: Gata, park och natur

Fler våtmarker för miljö, skönhet och biologisk mångfald

Under 2022 anlades åtta nya våtmarker i Simrishamns kommunen. I år siktar vi på lika många – om inte fler! Våtmarker i landskapet hjälper till att rena vattnet, innan det når Östersjön. De är viktiga för klimatet och för den biologiska mångfalden. Förr var kommunen fylld av vattendrag, innan marken dikades ut för att skapa […]

Fortsatt arbete i Åbackarna

Det kontinuerliga arbetet i Åbackarna fortsätter under 2023. Under vintern kommer skogstallar och skogsekar planteras in i området för att på sikt skapa ett krontak och kompensera för de tysklönnar som gallrats bort. Enligt vår skötselplan gallras tysklönnen bort då de uppträder invasivt genom snabb spridning av plantor och anses vara ett hot mot naturliga […]

Ny gång- och cykelväg i Kivik

Den vitstreckade linjen på kartan ovan visar var den nya gång- och cykelvägen nu kommer att anläggas; den svartstreckade var skötselvägen kommer att vara. En ny gång- och cykelväg kommer nu att anläggas i Kivik. Den sammanlänkar befintlig gång- och cykelväg utmed väg 9 (Kiviks stora väg som ansluter söderifrån) med Horsåkravägen i nordöst. Genom […]

Var kan jag stå med min husbil i Simrishamns kommun?

Husbilen ger en stor frihet då du kan ta med dig ditt rullande hem på semestern. Under sommaren är Simrishamns kommun och Österlen ett eftertraktat resmål, så det är bra att planera resan i god tid.

Skansens utemiljö tar ny form

Nu växer det nya bostadsområdet Skansen fram i Simrishamn. Parallellt husbyggnationerna, anläggs vägar och utemiljö.

Simrishamns station: Nytt stationstorg och fler parkeringar för cykel

Simrishamns station. På grönområdet till höger som börjar där tågspåren slutar ska ett nytt stationstorg, cykelgarage och cykelparkering byggas. Projektet med att utveckla Simrishamns station som plats påbörjades redan förra året. Ett större vindskydd sattes då upp, med dörrar som stängs automatiskt, trätak på insidan och ett grönskande sedumtak på utsidan. Nu i slutet av […]

Vilken är din bästa friluftsplats?

Baskemölla, grönområdet nedanför Tjörnedala gården.  I vår kommun finns en uppsjö av vackra naturplatser och friluftsområden. Nu vill vi veta vilken som är din favorit. Naturen kan ha olika värden för oss och vi kan uppleva samma plats på skilda sätt. I arbetet med att utveckla och bevara Simrishamns kommuns friluftsområden är det värdefullt för […]