Nyhetsarkiv: Gata, park och natur

Nya Måns Nils torg

Bild: Måns Nils torg i Borrby efter etapp 1. Allt startade med att byalaget i Borrby skickade in ett förslag på upprustning av Måns Nils torg. För att skapa en plats som de boende verkligen trivs på inledes en givande medborgardialog under sensommaren 2020. Under 2021 har etapp 1 ägt rum som inneburit att torget […]

Simrishamns station – nytt stationstorg med levande atmosfär

Simrishamns station ska få ett mer levande stationsområde med grönska och en ny torgplats som länkas samman med vår nya stadsdel Skansen. Det kommer även att byggas ett cykelgarage och en ny cykelparkering.

Nya gatunamnsskyltar sätts upp i kommunen

Under Projekt Vägval namngavs cirka 300 gator och vägar i kommunen. För att skapa väl förankrade gatunamn som värnar om den österlenska kulturhistorien hade kommunen ett nära samarbete med vägföreningar, byalag, skolor och boende under projektet.

Gågatan blir gångfartsområde 15 oktober

Bild: kartbild som med en blå markering visar Storgatan i Simrishamn och delar av tvärgator som är gångfartsområde från och med den 15 oktober. Startpunkten för enkelriktningen på Järnvägsgatan är även markerad med gult. I takt med den vackra höstens ankomst blir gågåtan i Simrishamn gångfartsområde. Övergången innebär att hela Storgatan och delar av tvärgator […]

Välkommen på dialog – parkeringar i Kivik

Med anledning av de parkeringsregleringar som gjordes i Kivik inför sommaren 2021 bjuder vi in boende i Kivik till en dialog på plats om förslag på parkeringsregleringar vid hamnområdet och Kungagraven. För oss är det viktigt att möta alla behov på ett så bra sätt som möjligt. Vi värnar om att regleringarna ska underlätta trafiksituationen […]

Hjälp oss att hitta invasiva främmande arter, har du sett någon?

Bilder ovan på invasiva främmande arter: 1. Blomsterlupin, 2. Jättebalsamin, 3. Jätteloka, 4. Jätteslide, 5. Parkslide och 6. Vresros.  I hela Sverige pågår just nu en nationell satsning för att bekämpa och kartlägga invasiva främmande arter. Om du ser en sådan art är vi väldigt tacksamma om du rapporterar in det till oss och den […]

Skillinges nya gång- och cykelväg

Bilder: 1. Den gula pilen visar anslutningen från Sydkustleden till den nya gång- och cykelvägen. 2. Visar vyn i början av den nya gång- och cykelvägen, om du kommer från anslutningen vid Sydkustleden. Skillinge har under året fått en ny stor parkering, en verksamhetstomt, fyra bostadstomter och en helt ny gata vid namn Ängsgatan. Nyligen […]

Uppdaterad 210820: Status badvattenkvalitet – svar på nya vattenprover

Nya badvattenprover har inkommit som visar att badvattnet är tjänligt på alla badplatser längs kusten och i Gyllebosjön, men fortfarande gäller att man inte ska bada i mynningarna vid Verkeån och Mölleån.

Kommunen ber fastighetsägare att klippa träd och buskar som växer vid gatan

Vi ber alla fastighetsägare att se över buskar, träd och annan vegetation på sin fastighet så att den inte skymmer sikten för trafikanter och gående eller på något annat sätt utgör ett hinder för förbipasserande.

Skillinge – ny parkering, nya planteringar och mycket mer

Just nu pågår ett större arbete som innebär olika förbättringsåtgärder i Skillinge. Arbetet är indelat i fyra olika etapper. Här kan du se en illustrationskarta på de olika åtgärder som kommer att utföras i Skillinge. Etapp 1 Anläggande av fyra bostadstomter och en verksamhetstomt. I samband med detta kommer VA-anslutningar att installeras och en liten […]