Nyhetsarkiv: Gata, park och natur

Vinterväghållning i Simrishamns kommun

Just nu pågår halkbekämpningen runt om i kommunen.

Nu fälls flertalet askar i Åbackarna

I stormen föll ett flertal askar i Åbackarna. I och med det upptäcktes det att många av askarna i området lider av askskottssjuka.

Behovet av tung transport på vägnätet ses över

Vi ser nu över behovet av tunga transporter på våra vägar. För att tyngre fordon ska kunna färdas på vårt kommunala vägnät behöver vägarna klassas om. Är du företagare och har behov av tunga transporter till din verksamhet? Vi vill veta dina behov, idag och inför framtiden. Klicka här för att läsa mer och för […]

Fler våtmarker för miljö, skönhet och biologisk mångfald

Under 2022 anlades åtta nya våtmarker i Simrishamns kommunen. I år siktar vi på lika många – om inte fler! Våtmarker i landskapet hjälper till att rena vattnet, innan det når Östersjön. De är viktiga för klimatet och för den biologiska mångfalden. Förr var kommunen fylld av vattendrag, innan marken dikades ut för att skapa […]

Var kan jag stå med min husbil i Simrishamns kommun?

Husbilen ger en stor frihet då du kan ta med dig ditt rullande hem på semestern. Under sommaren är Simrishamns kommun och Österlen ett eftertraktat resmål, så det är bra att planera resan i god tid.

Skansens utemiljö tar ny form

Nu växer det nya bostadsområdet Skansen fram i Simrishamn. Parallellt husbyggnationerna, anläggs vägar och utemiljö.

Simrishamns station: Nytt stationstorg och fler parkeringar för cykel

Simrishamns station. På grönområdet till höger som börjar där tågspåren slutar ska ett nytt stationstorg, cykelgarage och cykelparkering byggas. Projektet med att utveckla Simrishamns station som plats påbörjades redan förra året. Ett större vindskydd sattes då upp, med dörrar som stängs automatiskt, trätak på insidan och ett grönskande sedumtak på utsidan. Nu i slutet av […]