Nyhetsarkiv: Gata, park och natur

Skräpplockardagarna 2021 – vill er förskola, skola eller ungdomsförening vara med?

Den 1 mars öppnar anmälan för skräpplockardagarna 2021 för förskolor, skolor och ungdomsföreningar. Skräpplockardagarna är barns och ungas stora kampanj mot skräpet. Förra året deltog 600 000 barn och unga. Kampanjen drivs av Håll Sverige Rent och ingår i inititativet #hållbarhetpåschemat.

Vad tycker du? – Bedömningsgrunder gatubelysning

Nu ställs förslaget på Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som inte är kommunägda ut. Det innebär att du har möjligt att lämna in synpunkter på förslaget. Utställningstiden pågår från 18/1-15/3.

Ravlunda skjutfält stängt för obehörig motortrafik – vi arbetar för fler parkeringsplatser

För att värna miljö, friluftsliv och minska risken för gräsbränder har Fortifikationsverket valt att stänga för obehörig trafik till Ravlunda skjutfält.

Han håller Simrishamns gator rena från skräp – med hjälp av dammsugaren

Förra året köpte kommunen in en dammsugare till att städa gator – och anställde en förare. Det hela har blivit en succé. Numera är Simrishamns gator renare än någonsin tidigare.