Nyhetsarkiv: Politik och påverkan

Kommunstyrelsen den 4 december – ett axplock beslut

– Kommunstyrelsens s​var – granskning av rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner De förtroendevalda revisorerna i Simrishamns kommun har uppdragit åt Ernst & Young att granska hur barn- och utbildningsnämnden arbetat med styrning och ledning av nämndens verksamhet med fokus på ekonomistyrningen inom nämnden. Rapporten som helhet lyfter fram ett flertal brister i såväl ekonomistyrning som […]

Inför EU-valet 2019 – här kan du förtidsrösta i kommunen

Den 26 maj är det dags för EU-valet. Men från och med den 8 maj kan du förtidsrösta på flera platser i Simrishamns kommun.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga – välkommen på ny tid!

Kommunfullmäktige har ny starttid från och med i år, 2019. Numera träffas man kl 16 i stället för kl 18, som tidigare. Dessa sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträder i rådhuset. Fullmäktigesammanträdena webbsänds, både ”live” och kan ses i efterhand på simrishamn.se. Där […]

Ledande politiker träder tillbaka

Kommunstyrelsens ordförande den gångna mandatperioden, Karl-Erik Olsson (S), har meddelat att han träder tillbaka.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close