Nyhetsarkiv: Politik och påverkan

Kommunfullmäktige den 1 mars – ett axplock beslut

– Lokal för kommunfullmäktiges sammanträden I samband med behandlande och beslut av inkommen motion avseende digitalt voteringssystem i kommunfullmäktige den 26 oktober 2020, § 211, beslutade bland annat uppdra åt kommundirektören att se på en permanent lokal för kommunfullmäktiges sammanträde framöver. Bakgrund/utredning Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 26 oktober 2020, § 211, beslutades också […]