Nyhetsarkiv: Politik och påverkan

Färre ledamöter när kommunfullmäktige sammanträder på måndag

Mer än hälften av ledamöterna måste vara på plats för att fullmäktige ska vara beslutsmässigt. Den 25 mars 2020 slöts en överenskommelse mellan samtliga partier representerade i Simrishamns kommunfullmäktige om att minska antalet ledamöter till minimum, från 49 till 25 ledamöter. Mandatfördelningen på kommunfullmäktige 30 mars 2020 (M)                6 (S)                 6 (SD)               4 (C)                 2 […]

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars – ett axplock beslut

– Helårsprognos 1 2020 för Simrishamns kommun Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 1. Med hänsyn till rådande läge med Coronautbrott och dess påverkan på världsekonomin, så förutspår SKR, Sveriges kommuner och regioner betydligt lägre skatteintäkter framöver. Dessa effekter har man inte tagit hänsyn till i helårsprognos 1. Prognosen är upprättad […]

Inför EU-valet 2019 – här kan du förtidsrösta i kommunen

Den 26 maj är det dags för EU-valet. Men från och med den 8 maj kan du förtidsrösta på flera platser i Simrishamns kommun.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga – välkommen på ny tid!

Kommunfullmäktige har ny starttid från och med i år, 2019. Numera träffas man kl 16 i stället för kl 18, som tidigare. Dessa sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträder i rådhuset. Fullmäktigesammanträdena webbsänds, både ”live” och kan ses i efterhand på simrishamn.se. Där […]

Ledande politiker träder tillbaka

Kommunstyrelsens ordförande den gångna mandatperioden, Karl-Erik Olsson (S), har meddelat att han träder tillbaka.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close