Nyhetsarkiv: Politik och påverkan

Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige 30 maj

Kommunfullmäktige sammanträder den 30 maj. Då finns punkten ”allmänhetens frågestund” på agendan, ett tillfälle då du kan ställa frågor om kommunens årsberättelse för 2021. Kallelse och handlingar finns här.

Kommunstyrelsen den 12 maj – ett axplock beslut

– Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022: ”Skolmiljarden” Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med förslag på fördelning av ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022”, den så kallade ”Skolmiljarden”. Med anledning av coronapandemin har Skolverket beslutat om ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022”, den så kallade ”Skolmiljarden”. Förstärkningen av det […]

Simrishamns kommun skriver under demokratideklaration

Viktigt och självklart att värna och stärka demokratin, anser Simrishamns kommun, och ansluter sig till regeringens initiativ.