Nyhetsarkiv: Stöd och omsorg

Gå för psykisk hälsa – 9 oktober

Sydöstra Skånes fem kommuner i samarbete med Intresseföreningar och vuxenpsykiatrin Kristianstad välkomnar till en inspirerande utomhusaktivitet i anslutning till ”Världshälsodagen för psykisk hälsa” 2022. Arrangemanget är en del av Skåneveckan för psykisk hälsa.

Höjning av bostadstillägg och minimibelopp från 1 augusti 2022

Den 14 juni 2022 beslutade riksdagen att: bostadstillägget till pensionärer ska höjas och, att minimibeloppet när avgifter enligt socialtjänstlagen bestäms också ska höjas. Detta innebär att bostadstillägget till pensionärer höjs med 300 kronor för ogifta och 150 kronor för gifta, per månad. Även minimibeloppen höjs med motsvarande summor som används vid beräkning av vård- och […]

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg finns fr.o.m. 2 maj på ny adress

Då finns individ- och familjeomsorgen (barn och unga, stödenheten, vuxenekonomi och handläggarenheten) på sjukhusområdet i Simrishamn: Försörjningsvägen 14 (på samma väg som personalparkeringen för sjukhuset).

Välkommen på vernissage

”Jag tycker om att måla för att finna lugnet och känna att jag är människa” Konstnärer bjuder på magi på Café Stinsen – vernissage 18/4 kl. 11–15.

Digital föräldraskapsbekräftelse från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

En dag med hemtjänsten – följ med Bill Tabrizi: ”Kommer också bli gammal någon gång”

Bill Tabrizi kom från Syrien till Sverige för fyra år sedan. Han började snart att läsa på SFI och sedan två år tillbaka arbetar han i hemtjänsten i Simrishamns kommun. Följ med honom under en helt vanlig arbetsdag.