Nyhetsarkiv

Kommunfullmäktige den 26 juni – ett axplock beslut

– Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021: Skolmiljarden Med anledning av coronapandemin har Skolverket beslutat om ”Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021”, den så kallade ”skolmiljarden”. Förstärkningen av det statliga stödet syftar till att bidra till goda förutsättningar för kommuner att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, […]