Nyhetsarkiv

Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 augusti – ett axplock beslut

Projekt VA-samverkan – bilda gemensamt driftbolag. Under en tid har det förekommit diskussioner med Tomelilla kommun om förutsättningarna för bildande av ett gemensamt driftbolag. Ett gemensamt driftbolag bedöms skapa ökade förutsättningar att få en fullvärdig interkommunal VA-verksamhet för två mindre kommuner, vilket också skapar en ökad flexibilitet. VA-organisationerna i både Simrishamns kommun och Tomelilla kommun […]

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close