Nyhetsarkiv

Kommunfullmäktige den 27 november – ett axplock beslut

– Plan för krisberedskap och civilt försvar Styrdokumentet beskriver kommunens övergripande inriktning och prioriteringar för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar (civil beredskap) för mandatperioden 2023–2026 och beslutas av kommunfullmäktige. Innehållet syftar till att uppfylla krav enligt Lag (2006:554) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap […]