Nyhetsarkiv

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 juni – ett axplock beslut

– Helårsprognos 2 2020 – kommunstyrelsens verksamheter En helårsprognos ska upprättas fyra gånger om året och denna prognos är upprättad efter maj månads utgång. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 700 tkr. Detta främst beroende på att kostnaderna för färdtjänst och seniorkort bedöms bli lägre än budgeterat. Överskotten för färdtjänst och seniorkort används för att finansiera […]

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close