Nyhetsarkiv

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 oktober – ett axplock beslut

– Synpunkter på Trafikverkets slutrapport/åtgärdsvalsstudie väg 11 Tomelilla–Simrishamn Trafikverket påbörjade 2019 arbetet med en åtgärdssvalstudie för väg 11 Tomelilla–Simrishamn. En arbetsgrupp tillsattes bestående medarbetare från Trafikverket, Region Skåne, Skånetrafiken, Simrishamns och Tomelilla kommuner. Det övergripande syftet med studien var att identifiera brister och ta fram förslag på åtgärder som kan ge en säker framkomlighet. Studien […]