Nyhetsarkiv

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 februari – ett axplock beslut

– Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Simrishamns kommun I Sverige räknas judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Dessas rättigheter utgör en integrerad del av det internationella ramverket till skydd för de mänskliga rättigheterna, exempelvis FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 27). De nationella minoriteternas rättigheter i Sverige beskrivs framför […]