Nyhetsarkiv

Kommunfullmäktige den 26 september – ett axplock beslut

– Motion från Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C): Inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare Carl-Göran Svensson (C) och Henrik Mårtensson (C) har inkommit med en motion daterad den 9 februari 2022, avseende inrättande av tjänst som landsbygdsutvecklare. I motionen sägs det att mycket av landsbygdens resurser är avgörande för att bygga en hållbar utveckling […]