Nyhetsarkiv

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars – ett axplock beslut

– Helårsprognos 1 2020 för Simrishamns kommun Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 1. Med hänsyn till rådande läge med Coronautbrott och dess påverkan på världsekonomin, så förutspår SKR, Sveriges kommuner och regioner betydligt lägre skatteintäkter framöver. Dessa effekter har man inte tagit hänsyn till i helårsprognos 1. Prognosen är upprättad […]

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close