Nyhetsarkiv

Kommunfullmäktige den 25 september – ett axplock beslut

– Taxor Ystad-Österlenregionens miljöförbund för 2024 Ystad-Österlenregionens miljöförbund har inkommit med förslag på taxor för verksamhetsåret 2024. Taxorna är inte indexreglerade jämfört med 2023 utan är helt omarbetade enligt mall från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Det är även en taxa som är helt ny enligt ett EU-direktiv: taxan för tillsyn och prövning enligt lag […]