Nyhetsarkiv

Kommunstyrelsen den 10 april – ett axplock beslut

– Översyn sponsringsriktlinjer. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 16 december 2013, § 160, om policy för sponsring. Därefter beslutade kommunstyrelsen den 19 mars 2014, § 48, om riktlinjer för sponsring. Policyn och riktlinjerna har visat sig svåra att förhålla sig till när ansökningar om sponsring behandlats. Kommunledningskontoret föreslår därför att en översyn av främst riktlinjerna […]

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close