Nyhetsarkiv

Vad tycker du? – Bedömningsgrunder gatubelysning

Nu ställs förslaget på Bedömningsgrunder för kommunägd gatubelysning för gator och vägar som inte är kommunägda ut. Det innebär att du har möjligt att lämna in synpunkter på förslaget. Utställningstiden pågår från 18/1-15/3.