Nyhetsarkiv

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars – ett axplock beslut

– Helårsprognos 1 2020 för Simrishamns kommun Aktuellt ärende innehåller den ekonomiska uppföljningen i form av Helårsprognos 1. Med hänsyn till rådande läge med Coronautbrott och dess påverkan på världsekonomin, så förutspår SKR, Sveriges kommuner och regioner betydligt lägre skatteintäkter framöver. Dessa effekter har man inte tagit hänsyn till i helårsprognos 1. Prognosen är upprättad […]

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga – välkommen på ny tid!

Kommunfullmäktige har ny starttid från och med i år, 2019. Numera träffas man kl 16 i stället för kl 18, som tidigare. Dessa sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträder i rådhuset. Fullmäktigesammanträdena webbsänds, både ”live” och kan ses i efterhand på simrishamn.se. Där […]

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close