Nyhetsarkiv

Kommunfullmäktige 25 maj – ett axplock beslut

– Nytt medborgarförslag: Yta för skateboarding/kickbike/etc. Medborgarförslaget gick till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. – Årsredovisning 2019 Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2019. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 13,3 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 2,6 mnkr. Resultatet motsvarar 1,2 % av skatter och statsbidrag. Budgetavvikelsen härrör sig ifrån nämnderna på -8,8 mnkr och […]

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga – välkommen på ny tid!

Kommunfullmäktige har ny starttid från och med i år, 2019. Numera träffas man kl 16 i stället för kl 18, som tidigare. Dessa sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträder i rådhuset. Fullmäktigesammanträdena webbsänds, både ”live” och kan ses i efterhand på simrishamn.se. Där […]

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close