Nyhetsarkiv

Kommunfullmäktige den 26 april – ett axplock beslut

– Årsredovisning 2020 Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisningen för år 2020. Balanskravsavstämningen redovisar ett utfall på 80,3 mnkr, en positiv budgetavvikelse på cirka 67 mnkr. Resultatet motsvarar 6,9 % av skatter och statsbidrag. Statliga bidrag och andra ersättningar som betalats ut med anledning av coronapandemin är den största faktorn till den positiva budgetavvikelsen. Generella statsbidrag uppgick […]