Nyhetsarkiv

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september – ett axplock beslut

– Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen januari–augusti 2022 Kommunledningskontoret har upprättat en verksamhetsberättelse för perioden januari till och med augusti 2022. För kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott på 3,9 mnkr. Detta främst på grund av tjänstledigheter och vakanta tjänster på kommunledningskontoret, men även att ett nytt, dyrare avtal avseende datakommunikation till kommunens verksamheter inte har börjat gälla än, […]