Nyhetsarkiv

Kommunstyrelsen den 15 januari – ett axplock beslut

– Aktualitetsprövning av översiktsplanen. Kommunfullmäktige antog den 30 november 2015, § 216, Framtiden – Översiktsplan för Simrishamns kommun. Översiktsplanen vann därefter laga kraft den 15 mars 2017. Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2017, § 164, bland annat att ”kommunfullmäktige tar under nästa mandatperiod ställning till om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om genom en […]

Motionera mera – vi hjälper dig en bit på vägen

Har du avlagt nyårslöfte att motionera mera? Det finns många möjligheter. Här, en film som kan inspirera. Själva jobbet måste du däremot göra själv!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close