Nyhetsarkiv

Biblioteket bygger om

Nu fortsätter förvandlingen av biblioteksrummet – besökarnas önskemål ska förverkligas och ge ett bibliotek som fungerar för alla. I fjol, före pandemins utbrott, utförde biblioteket flera undersökningar med barn och vuxna för att ta reda på i vilken utsträckning biblioteket tillfredsställde deras behov. Det framkom tydligt att både barn och vuxna önskade mer lugn och […]