Nyhetsarkiv

Ravlunda skjutfält stängt för obehörig motortrafik – vi arbetar för fler parkeringsplatser

För att värna miljö, friluftsliv och minska risken för gräsbränder har Fortifikationsverket valt att stänga för obehörig trafik till Ravlunda skjutfält.