Arkitekturpris

Vi värnar om vår vackra kommuns byggnadskultur och miljö, ett arkitekturpris instiftades därför 1999. Priset ska uppmärksamma en värdefull insats gällande den sydsvenska byggnads- och trädgårdstraditionen både avseende bevarande och förnyelse samt miljöaspekter.

Vinnaren av priset tilldelas en plakett och ett diplom med prismotivering. Byggnadskonsten på en nybyggnad, en ombyggnad, en tillbyggnad eller en restaurering kan uppmärksammas, likaså trädgårdskonsten i en trädgårds- eller parkanläggning. Områden, en boendemiljö eller en naturmiljö kan också vinna arkitekturpriset.

Arkitekturpris 2022 – Allé på Österlen med ägare Eva Thuresson och projektör Joakim Johansson

Bilden visar en före- och efterbild från ombyggnationen av den gamla stallbyggnaden.

Juryns motivering: Allé på Österlen, har stegvis skapat och utvecklat en unik helhetsupplevelse av mat, dryck och besöksmiljö genom en omsorgsfullt genomtänkt ombyggnad av de äldre gårdsbyggnaderna och med en stor känsla för detaljer, lokal modern design, platsen och den ursprungliga gårdsarkitekturen. Med den senaste ombyggnaden har gården fått ett tillskott med sju hotellrum som genom sin utformning berikar helhetsupplevelsen och visar stor respekt för den omgivande natur- och kulturmiljön.

Här kan du läsa mer om vinnaren och prisutdelningen.

Tidigare vinnare

Från starten 1999 har en mängd objekt tilldelats priset. Nedan kan se vilka som vunnit sedan 2010.