Årets miljöpris

Miljöpris 2019

Miljöpriset i Simrishamns kommun 2019 går till far och son Bertil Andersson och David Bertilsson i Bästekille för sitt mångåriga engagemang i strävan att erbjuda lokalt producerade och giftfritt odlade livsmedel direkt till lokala konsumenter utan mellanhänder eller klimatpåverkande extra transporter.

En bild på David och Bertil Bertilsson när de står med diplom, blommor och någon typ av check från Sparbanken Syd.

Far och son Bertil Andersson och David Bertilsson.

Motiveringen lyder: “Far och son Bertil Andersson och David Bertilsson i Bästekille tilldelas att dela på årets miljöpris i kommunen. Under många års tid har Bertil i Bästekille enträget brukat och salufört produkter från den egna gården. Gårdsbutiken i det gamla andelsfryshuset är alltid öppen för kunder. I och med generationsskiftet och Krav-certifieringen, är det en viktig markering att ge miljöpriset till brukarna, för att inspirera fler lokala odlare. Gården består av potatis-, grönsaks- och växtodling, äggproduktion samt nötkreatur. I dag marknadsför sig David som ”Bertils’son i Bästekille”. Bertil Andersson var med och startade Reko-ringen i Simrishamn, som nu även finns i Ystad.

Kravmärkt och ekologisk livsmedelsproduktion gynnar närmiljön och likaså gör lokal försäljning av jordbruksprodukter. Reko-ringar med syftet att skapa lokala marknader där jordbruksprodukter går direkt från producent till konsument lokalt utan mellanhänder och onödiga klimatbelastande extra transporter samt med ett minimerande av matspill, är helt i anda med hur framtida miljöanpassade system bör se ut för att vara hållbara. Det är viktiga insatser i att skydda naturmiljön och minska klimatutsläppen. Goda småskaliga exempel visar vägen för andra.”

Miljöpriset

Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Det kan röra sig om förebyggande arbete som utförs för att begränsa eller undanröja miljö- och/eller hälsofarlig verksamhet genom till exempel information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet.
Miljöpriset kan tilldelas enskild person mantalsskriven i Simrishamns kommun alternativt organisation, företag eller förening med säte i kommunen. Förslag till miljöpristagare kan lämnas av kommunmedborgare, företag eller organisation. Samhällsbyggnadsnämnden utser pristagare. Miljöpriset är på 10 000 kronor.

Tidigare pristagare:

  • 2018: Restaurang Jord & Bord
  • 2017: Österlens golfklubb
  • 2016: Baskemölla barnstuga
  • 2015: Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
  • 2014: Inget pris
  • 2013: Fredrika Gullfot, Simris alg, och Ola Jönsson, Österlenvind
  • 2012: Inget pris
  • 2011: Skånefrö
  • 2010: Föreningen Trädgården som Livsrum och projektet ”Skörda regnvatten – till nytta och nöje i trädgården”
  • 2009: Skogsstyrelsens arbetslag