Årets miljöpris

Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Det kan röra sig om förebyggande arbete som utförs för att begränsa eller undanröja miljö- och/eller hälsofarlig verksamhet genom till exempel information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte ut för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Miljöpriset kan tilldelas enskild person mantalsskriven i Simrishamns kommun alternativt organisation, företag eller förening med säte i kommunen. Förslag till miljöpristagare kan lämnas av kommunmedborgare, företag eller organisation. Samhällsplaneringsnämnden utser pristagare. Priset är 10 000 kronor.

Tidigare pristagare:

 • 2020: Kvarteret Tvärpilen
 • 2019: Bertils´sons i Bästekille
 • 2018: Restaurang Jord & Bord
 • 2017: Österlens golfklubb
 • 2016: Baskemölla barnstuga
 • 2015: Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
 • 2014: Inget pris
 • 2013: Fredrika Gullfot, Simris alg, och Ola Jönsson, Österlenvind
 • 2012: Inget pris
 • 2011: Skånefrö
 • 2010: Föreningen Trädgården som Livsrum och projektet ”Skörda regnvatten – till nytta och nöje i trädgården”
 • 2009: Skogsstyrelsens arbetslag