Arkitekturdagarna 2023

I Simrishamns den 11–12 maj
Arkitektur – Byggnadsvård – Hållbarhet

Föreläsare: Emina Kovacic (foto: Leila Rudelius), Alexander Simittchiev (foto: Lars Johansson), Niklas Bosrup (foto: Peo Olsson), Jonna Ekholm, Martin Montelin & Lukas Malm, Kjell Forshed, Bengt Wahlgren, Rahel Belatchew (foto: Jenny Öhman), Lena Jungmark (foto: Emil Malmborg), Axel Mörner & Margaretha Nilsson, Hans Eek och Camilla Schlyter (foto: Nils Lindstand).

För det andra året i rad arrangerar vi arkitekturdagar – fyllda med inspirerande samtal och föreläsningar som berör gestaltad livsmiljö i Simrishamns kommun. Dagarna är skapade för att öka förståelsen om hur arkitektur påverkar oss, vår identitet, attraktivitet och våra befintliga värden.

Klicka här för att se årets program, eller läs programtexten nedan.

Vill du boka plats? Klicka här för att komma till bokningssidan.

Dagarna är kostnadsfria. Antalet platser är begränsat till 120 personer. Väntelista upprättas om platserna tar slut.

Varmt välkommen!

Med reservation för eventuella ändringar. Tiderna är ungefärliga och programmet preliminärt.

Dagarna är kostnadsfria, men en no-show-avgift på 500 kr tillkommer om du inte avanmäler dig vid förhinder.

  • Förmiddagsfika, eftermiddagsfika & en vegetariskt lunchwrap ingår under båda dagarna.
  • Dagarna hålls på Skeppet, Varvsgatan 2, i centrala Simrishamn. Föreläsningarna sker inomhus, fika och förtäring i tält utomhus.
  • Du kan välja att boka in dig på båda, eller bara en av dagarna.
  • Antalet platser är begränsat till 120 personer. Väntelista upprättas om platserna tar slut.

Torsdagen den 11 maj

09.00

Välkomsttal av kommunstyrelsens ordförande Jeanette Ovesson.

09.10–10.00

Varför det är viktigt att hålla en hög arkitektonisk nivå i det offentliga rummet och se kulturmiljö som identitetsskapande värde

Föreläsare: Emina Kovacic
Arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt i Karlshamn och ordförande i Sveriges Arkitekter.

10.00–11.00

Fika och invigning av Simrishamnsrummet

11.00–11.20

Platsens betydelse och uppgift

Föreläsare: Niklas Bosrup
Sydväst arkitektur och landskap har i tjugo år format landskap och stadsrum. 2016 vann de Sveriges Arkitekters Siennapris för Tullhusstranden i Simrishamn som dessutom fick Skånes Arkitekturpris året därpå. 2021 tilldelas de Sveriges Arkitekters Landmärke för Stora torget i Eslöv, ett projekt som också fick Skånes Arkitekturpris 2022.

11.20–12.10

Varför trivs vi på olika platser och hur kan vi lära oss av det för att göra våra städer spännande, trygga och sociala?

Föreläsare: Jonna Ekholm
Arkitekt hos Gehl, ett konsultföretag för stadsforskning och design baserat i Köpenhamn. Gehl har uppdrag i bland andra London, Buenos Aires och New York, men även i Karlskrona och Kävlinge. De är kända för att arbeta med stadsförnyelse och ta utgångspunkt i den mänskliga skalan och upplevelsen för att skapa levande städer.

12.10 –12.50  Lunch

12.50–13.10

Kivikhusen – ett arkitektdrivet bostadsprojekt med en stark vision att bygga unika bostadsmiljöer

Föreläsare: Alexander Simittchiev
Arkitekt, VD och grundare på arkitektkontoret Stadstudio i Malmö. Kontoret jobbar med en unik och platsanpassad arkitektur som är en förutsättning för ekologiskt och hållbart byggande.

13.10–13.40

Projekt Äppellunden på Joneberg i Simrishamn

Föreläsare: Martin Montelin (Fojab) & Lukas Malm (Krook och Tjäder)
Fojab arkitektkontor och Arkitekterna Krook och Tjäder vann markanvisningstävlingen om nya radhus på Joneberg.

13.40–14.20

Kvartersstadsprincipen och “Hus i natur”-principen – goda exempel på bostadsprojekt

Föreläsare: Kjell Forshed
Arkitekten och har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt att skapa nya vackra stadsdelar i många av Sveriges småstäder.

14.20–14.50  Fika

14.50–15.30

Bevarande och utveckling av Varvsstaden i Malmö

Föreläsare: Bengt Wahlgren
Byggnadsantikvarie som under 20 års tid har arbetat på såväl stora som små konsultföretag i byggbranschen med specialisering inom restaurering och byggnadsvård.

15.30–15.45
Panelsamtal: Vikten av omsorg om detaljerna och om skalan i nya och äldre miljöer

Samtalet leds av Anna Eliasson (stadsarkitekt i Simrishamns kommun) & Paulina de Vries (kommunantikvarie i Simrishamns kommun) med Kjell Forshed (arkitekt) och Bengt Wahlgren (byggnadsantikvarie).

15.45–16.05

Berättelsen om Kiviks Art och konstens betydelse

Föreläsare: Axel Mörner & Margaretha Nilsson
Kivik Art Centre verkar i gränssnittet mellan tredimensionell konst, arkitektur och den omgivande miljön. Alla delar är lika viktiga, alla verk är fast förankrade i den konceptuella plattformen och Kivik Art Centre
blir aldrig ”färdigt”.

Fredagen den 12 maj

09.00

Välkomna!

09.10–10.00

Social hållbarhet genom lek

Föreläsare: Lena Jungmark
Landskapsarkitekt på SLU Tankesmedjan Movium med det nationella regeringsuppdraget att koordinera kunskapsfältet barns och ungas utemiljö. Lena Jungmark kom 2021 ut med boken Barn Plats Lek Stad – strategier för barnvänlig stadsplanering och medverkar i forskningsprojektet Lek för demokrati.

10.00–11.00
Fika och prisutdelning av Simrishamns kommuns arkitektur-, byggnadsvårds- och hållbarhetspris

11.00–11.50

Traditionell träbyggnads-teknik och cirkulärt industriellt träbyggnad

Föreläsare: Camilla Schlyter
Institutsdoktorand på RISE och arkitekt på Schlyter/Gezelius arkitektkontor med intresse för hantverkstradition. Hon är också en innovatör som utvecklar nya byggsystem i trä där kvalitet på utformning och virke kombineras med kunskap om hantverk och industriell tillverkningsteknik.

11.50 –13.30  ”Grab-and-go-lunch” med stadsvandring

Stadsvandringen leds av  Lena Alebo (museichef, Simrishamns kommun) och Paulina de Vries (kommunantikvarie, Simrishamns kommun).

13.30–14.05
Om Simrishamns Arkitektur- och kulturmiljöprogram

Anna Eliasson (stadsarkitekt), Paulina de Vries (kommunantikvarie) och Ina Jacobsen (planarkitekt och projektledare för Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet), berättar om programmet och hur vi alla kan använda det.

14.05–14.35

Hur kan man uppnå energieffektivitet genom passivhus?

Föreläsare: Hans Eek
Hans Eek är arkitekt och Sveriges mest kända, kunniga och aktiva passivhusförespråkare.

14.35–15.05   Fika

15.05–15.55

Arkitekturens och platsens betydelse, hållbarhet och innovationer

Föreläsare: Rahel Belatchew
Chefsarkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter. Hon har en magisterexamen i arkitektur från Ecole Séciale dÁrchitecture i Paris, och hon har verkat som arkitekt i flera delar av världen. 2021 sommarpratade hon i P1 där hon bland annat berättade om varför arkitektur är viktigt för alla.

15.55–16.15  Avslutande ord för Arkitekturdagarna 2023.

Med reservation för eventuella ändringar. Tiderna är ungefärliga och programmet preliminärt.

Klicka här för att boka din plats!