Energi, miljö och avfall

Vi behöver alla hjälpas åt för att nå framgång och utvecklas inom områden som energi, miljö och avfall.

  • I vår kommun har vi en egen energirådgivare som erbjuder kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer. En hjälp vi erbjuder för att så många som möjligt i kommunen ska kunna göra hållbara energival.
  • Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab) samordnar återvinning och avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla kommun.
  • Simrishamns och Tomelilla kommun ingår tillsammans med 12 andra skånska kommuner i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav.
  • Frågor som rör miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommun har Ystad-Österlenregionens miljöförbund ansvar för.

Energirådgivning

Alla vinner på att använda energin effektivare. Inom såväl industrier, lokaler och bostäder finns stora möjligheter att utnyttja varje kilowattimma mer effektivt. Du kan läsa mer på Energi- och klimatrådgivarna i Skånes hemsida.

Här kommer du till Energi- och klimatrådgivarna i Skånes hemsida.

Kostnadsfri energirådgivning

Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning till företag, privatpersoner och organisationer. Alla som har frågor, idéer eller problem inom energiområdet är välkomna till oss. Rådgivningen kan även ges på engelska.

Hur får jag kontakt med kommunens energirådgivare?

E-post: EKR@simrishamn.se

Telefon: 0414-81 90 00

Vad kan jag få hjälp med?

Du får gratis vägledning kring alla energifrågor. Allt i från hur du enklast jämför elavtal till hur du optimerar olika industriprocesser med hänsyn till energival och energianvändning.

Vi erbjuder även kortare inspirationsföreläsningar om energi för organisationer.

Ökrab

Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab) är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma bolag som har som uppgift att samordna avfallshantering (sopor) och återvinning i de båda kommunerna. Bolaget Ökrab bildades 1973 och vi har vårt kontor på Måsalycke avfallsanläggning, två kilometer söder om Sankt Olof. Vi ansvarar för samordning, debitering och administration av hushållens avfalls- och återvinningsfrågor inom Simrishamns och Tomelilla kommuner. En viktig del för att förbättra miljön i samhället är att minska på vårt avfall.

Vill du ha tips och idéer på hur du som privatperson kan tänka kring detta och lära dig mer om sopsortering kan du gå in på Ökrabs hemsida.

Här kommer du till Ökrabs hemsida.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

I juni 2009 övergick miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommun till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Här kommer du till Ystad-Österlenregionens miljöförbunds hemsida.

Sysav

Simrishamns och Tomelilla kommuner ingår, tillsammans med 12 andra skånska kommuner, i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav. Måsalycke avfallsanläggning samt återvinningscentralerna i Måsalycke, Simrishamn och Tomelilla drivs också sedan 2004 av Sysav. Information om Sysav och alla anläggningarna finns på Sysavs hemsida.

Här kommer du till Sysavs hemsida.