Miljö och avfall

Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab) har som uppgift att samordna avfallshantering och återvinning i Simrishamn och Tomelilla kommun. Miljöförbundet är  miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommun. Simrishamns och Tomelilla kommuner ingår, tillsammans med 12 andra skånska kommuner, i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav.

Ökrab

Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab) är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma bolag som har som uppgift att samordna avfallshantering (sopor) och återvinning i de båda kommunerna. Bolaget Ökrab bildades 1973 och vi har vårt kontor på Måsalycke avfallsanläggning, två kilometer söder om Sankt Olof. Vi ansvarar för samordning, debitering och administration av hushållens avfalls- och återvinningsfrågor inom Simrishamns och Tomelilla kommuner.

En viktig del för att förbättra miljön i samhället är att minska på vårt avfall. Vill du ha tips och idéer på hur du som privatperson kan tänka kring detta och lära dig mer om sopsortering kan du gå in på Ökrabs hemsida.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

I juni 2009 övergick  miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommun till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Läs mer på deras hemsida

Sysav

Simrishamns och Tomelilla kommuner ingår, tillsammans med 12 andra skånska kommuner, i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav. Måsalycke avfallsanläggning samt återvinningscentralerna i Måsalycke, Simrishamn och Tomelilla drivs också sedan 2004 av Sysav.
Information om Sysav och alla anläggningarna finns på Sysavs hemsida.

Energirådgivning

Alla vinner på att använda energin effektivare. Inom såväl industrier, lokaler och bostäder finns stora möjligheter att utnyttja varje kilowattimma mer effektivt.

Du kan också hitta information via Energirådgivarna i Skåne

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close