Miljö och avfall

Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab) har som uppgift att samordna avfallshantering och återvinning i Simrishamn och Tomelilla kommun. Miljöförbundet är miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommun. Simrishamns och Tomelilla kommuner ingår, tillsammans med 12 andra skånska kommuner, i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav.

Ökrab

Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab) är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma bolag som har som uppgift att samordna avfallshantering (sopor) och återvinning i de båda kommunerna. Bolaget Ökrab bildades 1973 och vi har vårt kontor på Måsalycke avfallsanläggning, två kilometer söder om Sankt Olof. Vi ansvarar för samordning, debitering och administration av hushållens avfalls- och återvinningsfrågor inom Simrishamns och Tomelilla kommuner. En viktig del för att förbättra miljön i samhället är att minska på vårt avfall.

Vill du ha tips och idéer på hur du som privatperson kan tänka kring detta och lära dig mer om sopsortering kan du gå in på Ökrabs hemsida.

Här kommer du till Ökrabs hemsida.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

I juni 2009 övergick miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommun till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Här kommer du till Ystad-Österlenregionens miljöförbunds hemsida.

Sysav

Simrishamns och Tomelilla kommuner ingår, tillsammans med 12 andra skånska kommuner, i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav. Måsalycke avfallsanläggning samt återvinningscentralerna i Måsalycke, Simrishamn och Tomelilla drivs också sedan 2004 av Sysav.
Information om Sysav och alla anläggningarna finns på Sysavs hemsida.

Här kommer du till Sysavs hemsida.

Energirådgivning

Alla vinner på att använda energin effektivare. Inom såväl industrier, lokaler och bostäder finns stora möjligheter att utnyttja varje kilowattimma mer effektivt. Du kan läsa mer på Energi- och klimatrådgivarna i Skånes hemsida.

Här kommer du till Energi- och klimatrådgivarna i Skånes hemsida.