;

Bredband och gratis wifi i Simrishamns kommun

Mer än 95 % av våra medborgare har tillgång till bredband med fiber. Här rapporterar vi om vad som händer i arbetet med bredbandsutbyggnaden. Här kan du också se var vi erbjuder fri wifi.

Vi har kanske haft landets snabbaste utbyggnad av bredband, tack vare intresserade medborgare, intresserat näringsliv och intresserade bredbandsbolag. Det pågår fortsatt arbete för att även de sista hushållen på den rena landsbygden i vår kommun ska kunna erbjudas en anslutning.

Här hittar du en karta som visar vilka bredbandsoperatörer som är aktuella i vår kommun och var de erbjuder fiber.

I Simrishamns kommun finns det gratis wifi på flera ställen där du kan surfa. Klicka nedan, så ser du var det finns!

Lista över bredbandsoperatörer i Simrishamns kommun 2019-10-29

Nedan lista bredbandsoperatörer, kontaktuppgifter och var de finns i kommunen. Telia har inte alltid angivit exakt var de finns, men det är bara att ringa och fråga eller gå in på deras hemsida och söka på den egna adressen. Det ska också fungera om du går in på IP-Onlys hemsida.

Österlens kraft, telefonnummer: 0414-285 60

 • Simrishamn
 • Simrislund, nyare delar och till viss del parallellt med IP-Only
 • Bjärsjö med mindre omnejd
 • Tobisborg

Telia, telefonnummer: 020-40 24 00

 • Simrishamnsbostäder, har ett avtal som ska täcka alla lägenheter, ringa kan man alltid göra på 0414-81 96 30
 • Hannas, delar av inklusive vägen upp mot Ö Ingelstad
 • Vallby, delar av
 • Gyllebo, inkl. sommarbyn
 • Östra Vemmerlöv
 • Ravlunda
 • Havängs sommarby
 • Skepparp
 • Skräddaröd by
 • Karlaby med viss omnejd söderut
 • Tunbyholm
 • Mälarshusen upp till och med Spraggehusen öster om kustvägen, några fastigheter från Borrby strand längs med vägen till Borrby ska också vara försedda eller förberedda med fiber fiber
 • Gnalöv-Gislöv-Bolshög med omnejd
 • Gislövshammar med omnejd

IP-Only, telefonnummer: 0414-56 01 00

 • Simrislund, vissa delar parallellt med Österlens kraft
 • Brantevik
 • Skillinge, inkl. Norrekås och Örnahusen
 • Borrby
 • Hammenhög
 • Gärsnäs
 • S:t Olof
 • Vitaby
 • Vitemölla
 • Kivik
 • Vik
 • Baskemölla, inkl. ekobyn
 • Simris
 • Ö Tommarp
 • Rörum, Rörums strand inklusive Knäbäckshusen
 • Gröstorp-Gladsax-Järrestad
 • Bästekilleområdet som inkluderar ett område från Stenshuvud-Svinaberga och västerut inklusive bl a S Mellby, Bästekille, Grevlunda, Raskarum och Attusa. Samt ren landsbygd däremellan. Området nästan helt färdigutbyggt – kommer att vara helt klart under 2019.
 • Hammenhögsprojektet som byggs ut under 2019 och ska vara helt klart under kvartal 1 2020, vissa fastigheter har redan blivit inkopplade. Området sträcker sig mellan de redan utbyggda större orterna enligt ovan enligt följande. Har påbörjats precis väster om Skillinge och sedan västerut ända till kommungränserna mot Ystad och Tomelilla och söder om väg 11 med undantag för ett område mellan Simrislund och Brantevik ända ner till Hylkegården. Finns även några enstaka fastigheter längs med väg 9 efter avtaget efter Järrestad mot Hammenhög som inte heller finns byggbeslut på. Komstad med omnejd ända bort mot Järrestad och Ö Vemmerlöv där utbyggnaden precis påbörjats.

Områden som det ej finns byggbeslut på ännu:

Följande områden saknas det i dagsläget byggbeslut för. Kan även finnas några enstaka fastigheter som ligger besvärligt till som också saknar byggbeslut men som inte nämns nedan.

 • Ravlunda och väster ut mot Tomelilla kommunsgräns, inklusive Torups slott. Begränsas söderut av Vitaby-Eljarödsvägen, ingår även några fastigheter söder om nämnda väg
 • Bosarp-Brösarps stationsområde
 • Haväng
 • Söder, väster och sydväst om Vik, inkl. Sandvången och vidare bort mot Stockeboda och vägen upp mot Raskarum
 • Område söder om S:t Olof ner mot Komstad
 • Området mellan Simrislund och Brantevik och västerut upp till kustvägen och ända ner till Hylkegården

I vår kommun finns det flera ställen där du kan surfa fritt:

 • Stortorget, Simrishamn
 • Nedre Storgatan, Simrishamn
 • Brunnsparken, Simrishamn
 • Hamnplan, Simrishamn
 • Småbåtshamnen, Simrishamn
 • Badstigen, Simrishamn
 • Stationen, Simrishamn
 • Tobisviks camping
 • Hamnplan, Kivik
 • Kiviks familjecamping
 • Hamnområdet, Skillinge
 • Södra hamnen, Brantevik
 • Torget, Hammenhög
 • Busstorget, Borrby
 • Stationsområdet, Gärsnäs

Se karta över surfzonerna här

Så fungerar det:

Nätet drivs av IP-Only AB på uppdrag av Simrishamns kommun. Anslut till wifi-nätverket som heter ”Simrishamn WiFi” och sedan kan du använda internet fritt. För att inte konkurrera med kommersiella intressen finns en viss tidsbegränsning.

Obs: Tänk på att det är ett öppet nät. Det betyder att det du skickar och tar emot över nätet kan vara synligt för andra och du bör därför inte göra bankärenden och liknande. Vi ansvarar inte för förlust eller stöld av information, utan du surfar helt på egen risk.

Se vår informationsfilm här nedan:

Aktuellt om bredband i kommunen

Ljuset framme i Komstad
Denna veckan har varit stor för de första fastighetsägarna som äntligen fått sin fiber indragen och ljussatt. Gladast är nog Christian som redan 2014 hörde av sig till kommunen och undrade när han skulle få fiber. Trots allt en hel del fastigheter i Komstad så väntan har varit lång. Desto större glädje idag när fiberdosan blinkar och hastigheten till och från datorn är över 100 Mbit/s!

Fiberdosa installerad och blinkande – det funkar!

Christian igång med över 100 Mbit/s

Hammenhögsprojektet

Trots det blöta vädret rullar gräv- och installationsarbetena på, nu främst i de västra delarna av projektet. Tyvärr har det uppstått problem med användningen av de fiberslangar som kommunen lade ner i samband med landsbygdens vatten, ett projekt som startade för över 10 år sedan. Merparten av de fiberslangar som kommunen lades ner såldes till IP-Only i samband med att samverkansavtalet mellan kommunen och IP-Only skrevs 2014. Det visar sig nu att det kommer att krävas en hel del omgrävningar och nya grävningar för att ta sig fram vilket förstås kommer att innebära ytterligare förseningar. IP-Only jobbar på med ambitionen att förseningen ska bli så liten som möjligt och framför allt så att alla fastigheter i Hannas-området som drabbas av Telias nedläggning av den gamla telestationen inte ska stå utan en fast teleförbindelse.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close