Bredband i Simrishamns kommun

I Simrishamns kommun finns det gratis wifi på flera ställen där du kan surfa. Här rapporterar även vår samordnare om vad som händer i arbetet med att förbättra bredbandet.

I vår kommun finns det flera ställen där du kan surfa fritt:

 • Stortorget, Simrishamn
 • Nedre Storgatan, Simrishamn
 • Brunnsparken, Simrishamn
 • Hamnplan, Simrishamn
 • Småbåtshamnen, Simrishamn
 • Badstigen, Simrishamn
 • Stationen, Simrishamn
 • Tobisviks camping
 • Hamnplan, Kivik
 • Kiviks familjecamping
 • Hamnområdet, Skillinge
 • Södra hamnen, Brantevik
 • Torget, Hammenhög
 • Busstorget, Borrby
 • Stationsområdet, Gärsnäs

Se karta över surfzonerna här

Så fungerar det:

Nätet drivs av IP-Only AB på uppdrag av Simrishamns kommun. Anslut till wifi-nätverket som heter ”Simrishamn WiFi” och sedan kan du använda internet fritt. För att inte konkurrera med kommersiella intressen finns en viss tidsbegränsning.

Obs: Tänk på att det är ett öppet nät. Det betyder att det du skickar och tar emot över nätet kan vara synligt för andra och du bör därför inte göra bankärenden och liknande. Vi ansvarar inte för förlust eller stöld av information, utan du surfar helt på egen risk.

Se vår informationsfilm här nedan:

Aktuellt om bredband i kommunen

Byggbeslut i Komstad med omnejd
Akea meddelar idag att byggbeslut är taget för Komstadprojektet vilket i sig är glädjande.
Innan spaden sätts i backen krävs dock att merparten av de markavtal som behövs för en utbyggnad kommer på plats. Påskrivna markavtal har börjat komma in men det saknas flera.

Vi hoppas på att markavtalsfrågan ska lösa sig snart så att utbyggnaden ska bli klar till årsskiftet. 

Nära byggbeslut i Komstad med omnejd
Vid ett möte i Gärsnäs allaktivitetshus förra torsdagen informerade IP-Only och deras entreprenör Akea om status för ett nytag som avser fiberutbyggnad i Komstad med omnejd, cirka 180 fastigheter. Inbjudna till mötet var alla berörda fastighets- och markägare.
Akea som är tänkt att driva hela byggprojektet på uppdrag av IP-Only har redan kört igång projektet med avseende på tillståndsansökningar (främst Trafikverket) och projektering av all ledningsdragning. Redan under innevarande vecka kommer berörda markägare att få förslag till markavtal hemskickade. Markägare som har frågor kontaktar Akea för diskussioner.
Antalet fastighetsägare som skrivit på en beställning om en fiberanslutning är nu mycket nära det antal som krävs för att ett byggbeslut ska tas. Enligt uppgift från IP-Only saknas mindre än 5 beställningar. Tveka inte att kontakta IP-Only eller Akea om ni har frågor med avseende på en beställning!
Vid ett byggbeslut inom ett par veckor lovar Akea att Komstadprojektet ska vara klart till årsskiftet.

När det gäller IP-Only i övrigt en kortare statusuppdatering

Bästekille: I storleksordningen 50 fastigheter som ännu inte har fått sin fiber inkopplad, arbete med att slutföra dessa pågår tillsammans med diverse återställningsarbeten.

Hammenhögsprojektet: Full fart med grävarbeten, fiberdragning och inkoppling av fastigheter.
Tidplanen från förra statusrapporteringen gäller fortfarande även om det rapporteras om en del fortsatta problem med enstaka markägare, till exempel där ett dödsbo står som markägare.
Jag återkommer med mer information om detaljerade tidsplaner när sådana blir tillgängliga.

När det gäller Bästekille 2 och andra områden förutom Komstad, se ovan, där IP-Only fortfarande sitter med påskrivna avtal finns planer framtagna men inga beslut om eventuell medverkan från kommunen är ännu tagna.

Ingen ny information avseende Telia eller Österlens kraft.

När det gäller IP-Only en kortare statusuppdatering

Bästekille: Ingen förändring sedan förra informationen.

Hammenhögsprojektet: Snart 50.000 meter av totalt cirka 130.000 meter inom Simrishamns kommun är färdiggrävt. Viktigt att nämna att innan grävning på tomt sker kommer fastighetsägaren att bli kontaktad av entreprenören för ett möte där dragning på tomt och var i huset fibern ska dras in diskuteras och dokumenteras. Extra viktigt att ni som är sommarboende och endast är på plats under en kortare tid – ring i god tid till IP-Onlys kundtjänst och meddela när ni är på plats så att tomtinstallationen kan planeras in. Kundtjänsten nås på 0414-560100.

Ö Tommarp. Alla cirka 60 fastigheter ska kopplas in före halvårsskiftet.

Skillinge – Grävarbeten, inklusive tomtgrävningar pågår lite här och där. Inkoppling av fastigheter påbörjas i princip nu och 5 stycken ska kopplas in före halvårsskiftet. Resterande ska kopplas in under kvartal 3.

Gärsnäs (nästan ända ner till Hammenhög) – pågår tomtgrävningar, 10 stycken fastigheter kopplas in före halvårsskiftet, resten under kvartal 3.

Borrby (i nästan alla vädersträck ut från Borrby). Grävarbeten pågår fortsatt på diverse ställen, saknas fortfarande något enstaka markavtal. Inkoppling av fastigheter kommer att starta under kvartal 3 och bli helt klart under kvartal 4.

Hammenhög (i princip västerut mot kommungränsen mot Ystad). Fortsatta grävarbeten. Inkoppling av fastigheter kommer att starta under kvartal 3 och bli helt klart under kvartal 4.

När det gäller Bästekille 2 och andra områden där IP-Only fortfarande sitter med påskrivna avtal pågår fortfarande diskussioner med IP-Only och en större entreprenör. Internt inom kommunen kommer frågan upp tidigt i höst.

Bredbandssamordnaren har semester under delar av juli och början av augusti, men det går ändå alltid att kontakta honom via mail på bredbandssamordnare@simrishamn.se

Ingen ny information avseende Telia.

När det gäller Österlens kraft så tål det att påpekas att ni som har fastigheter i områden där Österlens kraft byggt ut fiber (Simrishamn, Simrislund, Bjärsjö och Tobisborg) alltid kan ringa på telnr 0414-28560 om ni har frågor om nyanslutning eller andra frågor om hur ert bredband fungerar.

När det gäller IP-Only har jag följande information att ge.

Eftersäljkampanjer i redan utbyggda områden kommer att ske under sommaren med tyngdpunkt på juli månad.

Bästekille: Drygt 100 fastigheter ännu inte inkopplade, merparten av dessa är fritidsboenden. Av de fastboende inte blivit inkopplade väntar IP-Only på tillstånd från Trafikverket och i några fall på att tryckningar ska utföras under vägar. Projektet ska vara helt klart under augusti månad och efter slutbesiktning som ska vara helt genomförd under september kommer efterbeställningar att kunna göras.

Hammenhögsprojektet: Över 40.000 meter av totalt cirka 130.000 meter inom Simrishamns kommun är färdiggrävt. Idag är två underentreprenörer igång med grävningsarbeten, dels Österlen Markteknik och dels Networks Solutions. Viktigt att nämna att innan grävning på tomt sker kommer fastighetsägaren att bli kontaktad av entreprenören för ett möte där dragning på tomt och var i huset fibern ska dras in diskuteras och dokumenteras.

Ö Tommarp. I princip färdiggrävt vad avser stamfiber, återstår ingrävning för tomtfiber.

Skillinge – Ö Hoby, markavtal för att nå Hoby nu på plats, grävarbeten återupptas när utsättning av befintliga ledningar är klar inom 7-10 dagar, i övrigt pågår grävning för både stamfiber och tomtfiber.

Gärsnäs (nästan ända ner till Hammenhög) är också i princip färdigschaktat vad avser stamfiber.

Borrby (i nästan alla vädersträck ut från Borrby). Grävarbeten pågår på diverse ställen.

Hammenhög (i princip västerut mot kommungränsen mot Ystad). Grävarbeten påbörjade.

När det gäller tidplaner för när inkopplingar av fastigheter så gäller följande tidsplan.
Ö Tommarp – påbörjas nästa vecka.
Skillinge/Ö Hoby – vecka 23
Gärsnäs – vecka 26
Borrby – vecka 33
Hammenhög – vecka 38

Länsstyrelsen har äntligen lämnat besked avseende bidragspengar, cirka 1,5 miljoner kr har tilldelats IP-Only för ett antal fastigheter i södra kommundelen som ingår i Hammenhögsprojektet..

När det gäller Bästekille 2 och andra områden där IP-Only fortfarande sitter med påskrivna avtal pågår diskussioner med IP-Only en större entreprenör och också internt inom kommunen.

Ingen ny information avseende Telia och Österlens kraft.

När det gäller IP-Only fick jag följande information i fredags eftermiddag från deras byggledare.

”Bästekille: Schakt på Stenshuvud avslutas denna veckan (läs förra veckan) och vi kommer försöka ansluta så många det bara går innan påsk. Under Konstrundan kommer vi ha minimal bemanning på grund av all trafik. Därefter ska vi få till avslutande schakten samt installationer. Dock många sommarboenden som vi inte kommer åt än. Kvarstår även återställningsarbete samt ett par Trafikverksärenden som vi ej fått klart.

Hammenhögsprojektet: Ö Tommarp är i stort helt färdigschaktat. Håller på att blåsa oss in fiber mot noden i Ö Tommarp men har stött på lite stopp på vägen. Installation och tomtgrävningar pågår för fullt. Förutsatt att stoppen mot noden snart är avklarade kommer de första fastigheterna att börja kopplas upp (tändas) direkt efter påsk.

Skillinge – Ö Hoby, där saknas det ett antal markavtal för att nå Hoby, men vi jobbar för fullt på dessa. Ytterligare en del samförläggningar med Eon aktuella. Vi har som plan att tända de första kunderna under början av Maj.

Gärsnäs (nästan ända ner till Hammenhög) är nästan också färdigschaktat och där går fiberkillarna över när de är klara i Ö Tommarp.”

Jag kan lägga till att jag gör vad jag kan för att bidra till att markavtal kommer på plats.

Fortfarande inget besked från länsstyrelsen när det gäller bidragspengar, senaste nytt är att en presentation av fördelningen ska ske den 26e april.

Inget nytt om Bästekille 2 och andra områden där IP-Only fortfarande sitter med påskrivna avtal. Kommunen jobbar dock aktivt med att komma till avslut.

IP-Only
När det gäller Hammenhögsprojektet har det rullat på bra i delområdet söder om Ö Tommarp. IP-Only meddelar att inkopplingar av fastigheter kommer att starta inom kort.
När det gäller området väster Skillinge – Ö Hoby har arbeten smygstartats med grävarbeten kopplade till de samförläggningar som gjorts med Eon under vintern. Full fart i detta delområde om två veckor.
För delområdet mellan Ö Hoby och Borrby och däromkring planeras för grävarbeten under april-maj, därefter inkopplingar under sommaren.
För delområden runt Hammenhög och Gärsnäs och västerut sker den egentliga grävstarten när området söder om Ö Tommarp är klart. Vissa grävningar har dock redan genomförts.

Bästekilleprojektet. IP-Only rapporterar att det varit och är en utmaning att ta sig upp för backen till kyrkan i S Mellby. I övrigt meddelar bolaget att de från och med nu sätter in folk även på helger för att klara av inkopplingar till fastboende före påsk.

För Bästekille 2 projektet plus området Komstad-Järrestad gav mötet med IP-Only i början av februari inget besked om en när en eventuell byggstart ska kunna ske. Kommunen tittar därför på alternativa vägar för att få till en utbyggnad.

Besked från länsstyrelsen angående bidrag har flyttats fram till slutet av mars.

Inget nytt att rapportera från Telia eller Österlens kraft.

IP-Only
Hammenhögsprojektet rullar nu på efter starten precis före jul. I första delområdet söder om Ö Tommarp grävs det för fullt och redan nu är ett stort antal kilometer nedgrävd fiberkanalisation på plats. Förhoppningsvis ska alla fastigheter som beställt fiber i området vara uppkopplade före påsk bara det inte blir en riktigt bister vinter.

För övriga delområden meddelar att IP-Only att byggstart kommer så fort som möjligt, för områdena väster om Skillinge och vidare genom Ö Hoby och runt Borrby är planen att börja så fort ett antal viktiga markavtal kommit på plats. Förhoppningsvis kan grävarbeten starta under februari månad. För landsbygden runt Hammenhög byggstart när Ö Tommarp börjar bli färdigt och därefter kommer området söder om Gärsnäs och västerut.

Bästekilleprojektet är inne i avslutningsfasen och glädjande nog har vi fått besked om att alla fastigheter som ska kopplas in från noden i Rörum nu kan börja kopplas på. Gäller Svinaberga, Stenshuvud och S Mellby.

När det gäller Bästekille 2 inget nytt att rapportera mer än att möte med IP-Only för att diskutera fortsättningen är inplanerat till början februari. Mötet kommer även att innefatta områdena Komstad-Järrestad och söder/sydväst om Vik.

Inget nytt om bidragen till landsbygden som jag rapporterat om under 2018. Beslut från länsstyrelsen i slutet av februari.

Pågående projekt

Senaste rapporterna på denna sida har mest handlat om när det så kallade Hammenhögsprojektet ska komma igång vilket nu äntligen ska ske, se nedan. Detta händer i övrigt hos de tre aktörerna som är igång i kommunen:

Telia

Egentligen inget nytt att berätta mer än att Telia inte var intresserade av att bygga ut mer fibernät med bidragspengar, se längre ned. En del efteranslutningar i utbyggda områden kan dock pågå. Du som bor, eller tror dig bo, i ett område som Telia byggt kan alltid gå in på www.oppenfiber.se för att se om din fastighet är förberedd för fiber eller om det är någon eftersäljkampanj på gång.

Österlens kraft

Bjärsjö och Tobisborg är utbyggda men det kommer att fortgå utbyggnad i båda dessa byars närhet under 2019. Bor ni i eller i närheten av nämnda byar eller inne i Simrishamn/Simrislund och inte har en fiberanslutning, kontakta Österlens kraft.

IP-Only

I nästa vecka kommer IP-Only att starta upp grävarbeten i det så kallade Hammenhögsprojektet, landsbygdsprojektet för utbyggnad av bredband mellan utkanten av Skillinge, kommungränsen i väster och i princip söder om väg 11. Projektet skulle ha varit igång sedan en lång tid tillbaka – ja många av de som skrev på ett avtal skulle redan nu haft sin fiber inkopplad enligt utlovad tidsplan.

Utan att gå in på orsakerna till den försenade starten och IP-Onlys minst sagt usla kommunikation kring projektet är det ändå viktigt att alla som väntat länge nu kan se att det är på gång på riktigt. Inkoppling av fastigheter kommer att ske successivt och förhoppningen är att de första fastigheterna ska vara redo för att börja surfa, eller vad man mer kan göra när fibern är på plats, innan påsk nästa år. Följ gärna vad som händer i projektet på kommunens hemsida.

Fiberutbyggnaden på landsbygden är besvärligare och mer kostsam än i tätorterna, och utrymmet och viljan för flera aktörer att bygga egna fibernät i redan utbyggda områden är ytterst begränsad, så vill du ha en fiberuppkoppling inom de närmsta åren och till en rimlig kostnad har du chansen nu!

 

Mer detaljerat så kommer Hammenhögsprojektet att i vår kommun delas upp i 5 delområden kopplade till 5 orter där det redan finns en fibernod. Med fibernod menas utrymme/mindre byggnad dit fiber utgår ifrån och där det även finns teknisk utrustning som möjliggör att ljuset i fibern kan transporteras fram och tillbaka till anslutna fastigheter. De orter som kommer att utgöra nav för områdena är Ö Tommarp, Gärsnäs, Hammenhög, Borrby och Skillinge.

Först ut kommer Ö Tommarp, i första hand för att de flesta markavtalen samt tillstånd från Trafikverket är på plats och i andra hand kanske för att Ö Tommarp var sist ut av de större orterna att få fiber. Grävstart redan nästa vecka som sagt och färdigt under kvartal 1 om inget oförutsett inträffar. Övriga områden kommer sedan att påbörjas vartefter och meningen är att 2-3 områden ska vara igång samtidigt. Tanken är att allt ska vara klart under 2019. Det kan också nämnas att IP-Only redan nu har en överenskommelse med EON om samförläggning på vissa sträckor vilket i sig kan innebära en tjuvstart i något område. Mera detaljer om tidplaner i respektive område kommer i början på nästa år.

I Bästekilleprojektet pågår det fortfarande fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter, främst till fastigheter som matas från fibernoden i Rörum. Orter/områden som berörs är Svinaberga, Stenshuvud och S Mellby. IP-Only meddelar att tyvärr kommer de flesta att få vänta med inkoppling till början av nästa år. Allt planeras dock vara klart under kvartal 1.

Bästekille 2-projektet har IP-Only slagit ihop med området söder om Vik och österut. För detta område och området som innefattar Komstad och området väster om Järrestad har IP-Only ännu inte tagit ett byggbeslut med hänvisning till att man vill fokusera på att först få klart Bästekille och komma en bit på väg med Hammenhögsprojektet.

Nya bidrag till Simrishamn

När det gäller de 84,5 miljoner kronor i nya bidragspengar som ska fördelas av länsstyrelsen, inte nu i höst som jag skrev i somras, utan senast den 28e februari nästa år så har två ansökningar skickats in av IP-Only. Tveksamt om en av ansökningar uppfyller alla krav men vi får avvakta och se vad länsstyrelsen säger. Telia, som vi hade hoppats på skulle inkomma med en ansökan för områden i de norra delarna av kommunen som inte redan är utbyggda, har tyvärr inte gjort så.

 

Avslutningsvis: God Jul och Gott Nytt År – med förhoppningen om att det ska byggas mer i kommunen 2019 jämfört med 2018! Och har ni frågor – tveka inte att höra av dig till mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se

I dag meddelar IP-Only via nye byggledaren Peter Kvist att arbetet med det första delområdet i Hammenhögsprojektet börjar formellt idag även om det nog inte kommer att synas några maskiner ute i fält denna vecka. Första delområde att igångsättas blir söder om Östra Tommarp.

Exakt storlek på området har vi ännu inte fått besked om men jag har blivit lovad att detta kommer inom kort plus också hur övriga delområden kommer att se ut. Information om tidplaner är även utlovade!

IP-Only meddelar att Hammenhögsprojektet nu är igång igen med full styrka. Bolaget vill först och främst framföra en ursäkt för den försening som uppkommit av en mängd olika skäl och de säger att de har största förståelse för de olägenheter detta kan ha medfört för många fastighetsägare.

Men nu är det som sagt igång igen, IP-Only kommer skyndsamt att i dialog med vald entreprenör välja ut de delområden där grävarbeten kommer att start först. Rimligtvis kommer grävarbetena att påbörjas inom ett fåtal veckor men beroende på var entreprenören idag har sin personal och sina maskiner kan det i värsta fall ta drygt en månad innan vi kommer att se de riktigt stora aktiviteterna ute i fält.

Jag har också fått besked om att IP-Only utsett en mycket erfaren och i vår kommun känd projektledare/arbetsledare som på daglig basis kommer att följa upp så att entreprenören sköter sig. Projektledarens namn kommer snart att bli känt och han kommer att bjuda in till mindre träffar med berörda fastighetsägare under projektets gång. Så fort mer detaljerade tidplaner kommer fram och hur delområdena kommer att se ut kommer ny information på denna sida!

När det gäller det pågående Bästekilleprojektet så räknar fortfarande ansvarig projektledare hos IP-Only med att alla fastboende ska ha fått sin fiber inkopplad före årsskiftet.

Angående projekten i Komstad-Järrestad och sydväst om Vik och väster ut har jag idag fått besked om att beslut om fortsättning kommer att tas av IP-Only inom 2-3 veckor. Jag återkommer så fort jag får besked.

I förra statusrapporten utlovades en hel del information från IP-Only avseende utbyggnadsstart i Hammenhögsprojektet, eventuella byggbeslut i Komstad och Järrestadprojekten med mera.

Kommunen hade blivit lovade svar senast under oktober månad men så har inte skett vilket jag tycker är mycket beklagansvärt. Kommunen har verkligen legat på för att få besked och nu har vi blivit lovade svar innevarande vecka.

Jag återkommer så fort jag får besked plus mer information om bidragsansökningar och utbyggnaden till Tobisborg som sköts av Österlens kraft.

Kommunledningen träffade IP-Onlys ledning den 24/9

Med anledning av bland annat försenad byggstart för fiberprojektet Hammenhög (som innefattar området strax väster om Skillinge och ända bort till kommungränsen västerut och söder om väg 11) och bristfällig information om förseningen, har jag tillsammans med kommunledningen träffat IP-Onlys nya vd och andra ansvariga inom IP-Onlys ledning. Kortfattat lämnade IP-Only följande information:

 • Bästekilleprojektet (Svinaberga/Stenshuvud via bl.a. S. Mellby och Bästekille till Grevlunda).
  Ska vara helt klart under 2018 om inget mycket oförutsett inträffar.
 • Hammenhögsprojektet
  Detaljerade tidplaner ska finnas framme senast under slutet av oktober månad och då är tanken att grävstart ska kunna ske tämligen omgående i ett eller ett par delområden av projektet, som bara i Simrishamns kommun innefattar cirka 1000 fastigheter. Så fort jag får besked om tidplanerna kommer jag att informera om detta på hemsidan. Hela projektet ska sedan bli klart under 2019, mer exakt när de olika delområdena blir klara kommer att framgå av de detaljerade tidplanerna.
 • Bästekille 2-projektet (söder och sydväst om Bästekilleprojektet)
  Påbörjas så fort Bästekilleprojektet är färdigt.
 • Säljprojekt mellan Komstad och Järrestad samt mellan Vik och Baskemölla och västerut
  Många skrev avtal fiberanslutning i dessa områden under sommaren 2017 och ännu har inget besked om byggbeslut kommit från IP-Only. Besked om byggbeslut kommer att ges senast under oktober månad.
 • Nya tjänsteleverantörer i det öppna nätet
  IP-Only meddelar att det finns en del nya intressanta tjänsteleverantörer i det öppna nätet. En uppmaning både till de fastighetsägare som redan aktiverat sin fiberanslutning men framför allt till dem som har fiber inne i huset men ännu ej börjat använda nätet, att gå in och titta på vilka leverantörer som finns. Gå in på IP-Onlys hemsida!
 • Förbättrad kundservice
  IP-Only har stärkt sin kundtjänstfunktion med bl.a. fler medarbetare. Målsättningen är att svarstiderna ska komma ner under tre minuter och att alla inkomna e-brev ska besvaras. Om du upplever att svarstiderna är fortsatt långa, meddela gärna mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se

Avslutningsvis: Frågor till bredbandssamordnaren?
Hör av dig till: bredbandssamordnare@simrishamn.se.

Pågående projekt

Senast skrev jag att vintern äntligen var över och tankar på snö och kyla känns i dessa dagar verkligen långt borta. Detta händer just nu hos de tre aktörerna som är igång i kommunen:

Telia

Inget nytt att berätta sedan förra statusrapporten mer än att Telia är fortsatt intresserade av att bygga ut mer när väl bidragspengarna kommer, se nedan. En del förtätningar och planering av eftersäljkampanjer i redan utbyggda områden pågår dock. Du som bor, eller tror dig bo, i ett område som Telia byggt kan alltid gå in på www.oppenfiber.se för att se om din fastighet är förberedd för fiber eller om det är någon eftersäljkampanj på gång.

Österlens kraft

I Bjärsjö är alla grävjobb klara så nu har inkoppling av fastigheter påbörjats. När det gäller Tobisborg har arbetet med att få till matningen från Simrishamn dragit ut på tiden något. Bland annat har inte borrningen under ån i närheten av Röken kunnat ske ännu. Österlens kraft meddelar dock att inkoppling av fastigheter i Tobisborg, där grävarbetena är utförda, kommer att ske under juni månad. Matningen från Simrishamn kommer att färdigställas så fort som möjligt, men som det ser ut nu blir det inte klart förrän under sen sommar/tidig höst.

IP-Only

När det gäller IP-Only har vi nu fått besked från deras ledning att omorganisation och översyn av processer och kvalitetsarbete nu börjat landa och vi har blivit lovade att vi och alla berörda fastighetsägare ska få nya detaljerade och, förhoppningsvis, korrekta tidplaner om utbyggnaden i redan beslutade områden (läs: Hammenhögsprojektet) inom kort. Jag kommer att ligga på så att vi får tidplanerna före midsommar.

I Bästekilleprojektet pågår det fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter, men det har gått långsammare än det jag fick rapporterat för en dryg månad sedan. Som det ser ut nu blir inte alla fastigheter inkopplade före halvårsskiftet, utan arbetena fortsätter även under hösten. En av orsakerna till att det just nu har gått trögt är att det tar orimligt lång tid att på tillstånd från Trafikverket när man gräver längs, eller under, deras vägar. Särskilt jobbigt kan det bli när IP-Only av någon anledning sent i projektet måste ändra en sträckning av en eller annan anledning, hantering av tillstånd tar lika lång tid ändå! För Bästekille 2-projektet hoppas jag få en bättre tidplan inom kort.

När det gäller Hammenhögsprojektet, se ovan, kommer besked om tidplan för grävstart inom kort, men redan nu har arbetena med markavtal tagit fart, ni är säkert många som redan har blivit kontaktade. Så fort kommunen får besked om ny tidplan, kommer denna sida att uppdateras samtidigt som IP-Only lovat att alla som har skrivit på ett avtal också kommer att få ett e-brev med tidplanen.

Säljprojektet som pågått sedan förra sommaren och bl.a. innefattar Komstad, området väster om Järrestad och område söder om Vik och österut, är ännu inte tagit något formellt byggbeslut på även om det pågår arbete med markavtal. Jag hoppas att få mer besked vid möte med IP-Only under vecka 24.

Nya bidrag till Simrishamn

När det gäller de 84,5 miljoner kronor i nya bidragspengar som ska fördelas av länsstyrelsen senast i början på hösten, så ser det positivt ut. Målsättningen är att merparten av alla skånska kommuner ska ställa sig bakom en mer rättvis fördelningsmodell och att ansökningar och fördelning av pengar ska ske under hösten i år så att alla som ännu inte fått ett fibererbjudande ska få det före årskiftet.

Avslutningsvis: för dig som ännu inte fått ett fibererbjudande eller väntar på att byggbeslut ska tas – tveka inte att höra av dig till mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se

2015, 2016 och nästan hela 2017- vad hände och vad är tänkt ska hända med fiberutbyggnaden därefter?

Under 2015 och 2016 och en bit in på 2017 fick alla som beställt fiberuppkoppling i fas ett i utbyggnaden sin uppkoppling. Orterna som avses är Simrislund, Simris, Brantevik, Skillinge, Örnahusen, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, S:t Olof, Vitaby, Vitemölla, Kivik, Vik (inkl. Nyhem och Djupadal), Baskemölla och Ö. Tommarp. Här ska nu allt vara klart och under sommaren 2017 genomfördes ett antal eftersäljkampanjer som resulterat att många nya fastigheter fått en fiberuppkoppling.

När det gäller fas två i utbyggnaden, mindre orter och landsbygd, beviljades inga bidragspengar från Jordbruksverkets pågående Landsbygdsprogram. Nuvarande regering har dock flaggat för att en ny miljard kanske kommer i budgeten nästa år och om så blir fallet kommer vi att försöka igen om det fortfarande finns områden som inte erbjudits fiber.

Läget på den fortsatta utbyggnadsfronten var ganska pressat i slutet av våren 2016, men i och med att Telia då gav sig in i leken igen har trots allt mycket skett, och sker, på landsbygden och i mindre orter. Sammanfattningsvis kan följande beskrivning av läget ges för de olika aktörerna.

Följande mindre orter/landsbygd har blivit utbyggda till och med kvartal 3 2017:

Telia: Mälarhusen upp t.o.m. Spraggehusen, Gnalöv/Gislöv/ Västanbäck/Glimminge med omnejd, Gyllebo/Ö Vemmerlöv, Ravlunda/Havängs sommarby, Gislövshammar, Vallby och Tunby.
IP-Only: Rörum, Rörums strand/Knäbäckshusen, Gröstorp, Gladsax och Järrestad.
Pågående projekt

Telia: Karlbyområdet. Dessutom finns det byggbeslut på delar av Hannas och vägen upp mot Ö. Ingelstad. Här saknas dock ett antal markägaravtal innan byggnationen kan starta.

IP-Only: Utbyggnad pågår för fullt i det så kallade Bästekilleprojektet mellan Svinaberga/Svabesholm västerut inkluderande S. Mellby, Bästekille och Grevlunda plus ett antal mindre orter och all landsbygd däremellan. Här är planen att merparten av alla fastigheter ska vara inkopplade vid utgången av 2017. Ett tilläggsprojekt, Bästekille 2 som avser ett område huvudsakligen sydväst om S:t Olof är också nära en byggstart. I söder startar grävarbeten i det så kallade Hammenhögsprojektet, ett större geografiskt område i söder mellan Ö. Hoby och söder om väg 11 ända bort till kommungränsen i väster andra veckan i november med tidplanen att alla ska vara inkopplade i mitten av kvartal 2 nästa år.
Områden där utbyggnad inte skett eller där det inte finns byggbeslut, de så kallade vita fläckarna

Här pågår det hela tiden arbete med att få någon av aktörerna, främst IP-Only och Telia, att komma med erbjudanden och sist men inte minst fatta byggbeslut. Under sommaren 2017 pågick det ett antal säljkampanjer där Telias säljbolag för landsbygden, Zitius, också gav sig in.

Tyvärr blir det inte alltid helt enkelt när flera aktörer försöker sälja in sig i områden där det är kostsamt att bygga ut eftersom det tenderar blir svårt att få upp nödvändig anslutningsgrad om det är mer än en aktör på plats. Ingen aktör har ännu tagit nya byggbeslut men förhoppningen är ändå att några sådana beslut ska tas innan 2017 har ändats.

Det ska också läggas till att Österlens kraft i princip byggt ut fiber i hela gamla Simrishamn plus att man kommer att bygga ut fiber till Bjärsjö under 2017, förhoppningsvis redan under första halvåret. När det gäller Tobisborg avvaktas samförläggning med kommunen på en sträcka mellan gästhamnen och Tobisviks camping men förhoppningsvis kommer det igång under slutet av 2017.

Vad som händer framåt framgår av de statusuppdateringar som bredbandssamordnaren lägger ut cirka en gång per månad.

Pågående projekt

Vintern är äntligen över och nu grävs och installeras det mer igen, även om takten inte är så hög som jag skulle vilja. Detta händer just nu hos de tre aktörerna som är igång i kommunen:

Telia

Telia har precis genomfört en stor omorganisation och kvar finns inte deras nätbolag Skanova utan istället finns det numera en avdelning på Telia som heter Telia Company Infra som sköter fiberutbyggnaden. I Simrishamn genomförs just nu inga nya utbyggnader, men en hel del efteranslutningar i redan utbyggda delar pågår. Telia har dock meddelat att intresset är stort att vara med och bygga ut i de delar som fortfarande inte fått ett fibererbjudande och man ser fram emot att de nya bidragspengarna (se nedan) ska hjälpa till att finansiera även de delar av landsbygden som är svårast att nå ut till.

Österlens kraft

Har nu alla tillstånd klara för Bjärsjö så där ska snart alla ha fått sin fiber inkopplad. När det gäller Tobisborg är det också på gång att få till fibern från kommunhuvudorten via den nya vägen till Tobisviks camping. Förhoppningsvis ska alla få sin fiber inkopplad före halvårsskiftet.

IP-Only

Även IP-Only har, och är fortfarande, inne i en större omorganisation, vilket, förutom andra orsaker som nämnts tidigare, påverkar framdriften i de pågående projekten likväl som i de projekt där vi inväntar byggbeslut. De projekt där vi inväntar byggbeslut avser i första hand området väster om Järrestad och västerut till och med Komstad samt ett område öster om Vik bort mot Stockeboda och ännu längre västerut.

I Bästekilleprojektet pågår det fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter, men på grund av kylan under mars månad, då det var svårt att utföra rena fiberarbeten, har tidplanen blivit förskjuten en månad. IP-Only meddelar att alla fastigheter i projektet ska ha sin fiber inkopplad senast under juni månad. För Bästekille 2-projektet saknas några markavtal innan grävarbeten kan starta – men starten ska inte vara långt borta.

I söder ingen förändring jämfört med förra rapporten, vi väntar fortfarande på att IP-Only ska komma igång med grävarbetena i det så kallade Hammenhögsprojektet, dock har man arbetat med att få in markavtal och tillstånd från Trafikverket. På grund av omorganisationen nämnd ovan får vi inga riktigt klara besked när grävarbetena väntas starta, men min förhoppning är att de ska påbörjas före midsommar.

Nya bidrag till Simrishamn

Skåne har fått 84,5 miljoner kronor i nya bidragspengar som ska fördelas av länsstyrelsen senast i början på hösten. Vi jobbar fortsatt tillsammans med flertalet kommuner i Skåne och Region Skåne för att få till en mer rättvis fördelning av pengarna, så att de verkligen går till områden som rent ekonomiskt är svåra att bygga ut till. Vår förhoppning är att kommunen ska få bidrag som medför att alla som ännu inte fått ett reellt fibererbjudande ska få ett sådant innan kommande årsskifte.

Avslutningsvis: för dig som ännu inte fått ett fibererbjudande eller väntar på att byggbeslut ska tas – tveka inte att höra av dig till mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se

Pågående projekt

Just nu inte mycket aktivitet på grund av sent vinterväder. I Båstekilleprojektet pågår dock en del fiberinstallationer inklusive inkopplingar av fastigheter. I söder väntar vi fortfarande på att IP-Only ska komma igång med grävarbetena i det så kallade Hammenhögsprojektet, men under våren kommer fokus att vara på markavtal och tillstånd från Trafikverket.

Nya bidrag till Simrishamn

Skåne kommer att få 84,5 miljoner kronor i nya bidragspengar som ska fördelas av länsstyrelsen senast i början på hösten. Fram tills dess jobbar vi tillsammans med flertalet kommuner i Skåne och Region Skåne för att få till en mer rättvis fördelning av pengarna så att de verkligen går till områden som rent ekonomiskt är svåra att bygga ut till. Vår förhoppning är att kommunen ska få bidrag som medför att alla som ännu inte fått ett reellt fibererbjudande ska få ett sådant innan kommande årsskifte.

Avslutningsvis: för dig som ännu inte fått ett fibererbjudande eller väntar på att byggbeslut ska tas – tveka inte att höra av dig till mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se

Pågående projekt

IP-Only: Det råder fortfarande paus i Hammenhögsprojektet när det gäller grävarbeten, se mer detaljerade planer nedan.

Projekt Bästekille: Tidplanen gäller fortfarande, det vill säga från och med februari är planen att koppla in 35 fastigheter i veckan, vilket skulle innebära att alla som beställt fiber är uppkopplade under maj månad.

För projekt Bästekille 2 kommer sannolikt grävarbeten inte att påbörjas förrän våren är här på riktigt, men redan nu pågår arbete med att få in nödvändiga tillstånd (från bl.a. Trafikverket) och få alla nödvändiga markavtal påskrivna.

För projekt Hammenhög, det vill säga projektet som geografiskt börjar precis väster om Skillinge och sträcker sig västerut ända till kommungränsen mot Ystad, kommer, precis som Bästekille 2, att fokusera på tillstånd och markavtal. Enligt IP-Only kommer det inte att finnas en gräventreprenör på plats förrän i slutet av våren eller början av sommaren.

Telia: Pågår en del efteranslutningar, annars är alla beslutade projekt i princip klara.

Österlens kraft: Inget nytt att förtälja. Kontinuerligt sker det dock även nu förtätningsarbeten och fiberinkopplingar inne i Simrishamn.

Nya projekt

Telia: Inga nya byggbeslut är ännu tagna. När det gäller möjligheten att efteransluta sig i av Telia redan utbyggda områden, har vi fått följande information, som även berör boende i Simrishamnsbostäders fastigheter:

För att kontrollera om du som fastighetsägare kan få en fiberanslutning i nedanstående orter/områden hänvisas till söka på adressen via: https://www.oppenfiber.se/

Ravlunda, med omnejd
Gyllebo
Tunbyholm
Östra Vemmerlöv/Karlaby med omnejd
Hammarlunda/Gislöv/Glimminge med omnejd
Hannas/Östra Ingelstad
Borrby/Borrby Strand (inkl. bl.a. Sandby och Mälarhusen)

Simrishamnsbostäder har idag Telia Öppen Fiber. De som bor i en fastighet som förvaltas av Simrishamnsbostäder, hänvisas till www.bredbandswebben.se. Där kan hyresgästen se och välja vilka tjänsteleverantörer de önskar.

IP-Only: Pågår fortfarande försäljning  i norra kommundelen i grova drag från Järrestad och bort till och med Komstad norr om väg 11 plus områden söder och väster om Lilla Vik bort mot Sankt Olof. Inför byggbeslut pågår redan nu arbete med markavtal.

Österlens kraft: När det gäller anslutningar i Bjärsjö så är det sista tillståndet från Trafikverket nu riktigt nära förestående. För utbyggnaden till Tobisborg, som tidigare beskrivits, ser det fortfarande ut som om tidplanen ska kunna hållas, dvs. projektet kommer igång under första kvartalet och med inkopplingar till fastighetsägare under kvartal två.

Nya bidrag till Simrishamn

Jordbruksverket har precis fördelat  nya bidragspengar till bredbandsutbyggnaden i landet och av den totala potten på cirka 1 miljard kronor har Skåne fått 84,5 miljoner. Under våren kommer därför länsstyrelsen att bjuda in till ansökningar som förhoppningsvis ska fördelas enligt lite andra principer än förra året. tanken är att bidrag verkligen ska gå till områden där det är svårt och kostsamt att bygga ut till, de så kallade ”vita fläckarna”. Självklart ska vi i Simrishamn vara med och söka bidrag, vi har några mindre områden som ännu inte fått några fibererbjudanden alls och dessa vill vi förstås få med nu.

Avslutningsvis: för dig som ännu inte fått ett fibererbjudande eller väntar på att byggbeslut ska tas – tveka inte att höra av dig till mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se

Pågående projekt

IP-Only

Sent i förra veckan framkom i media att IP-Only pausar en stor del av sina projekt runt om i Sverige, se citat från intervju i Dagens Industri från i fredags: ”Vi stoppar inga projekt. Däremot kommer vi i vissa fall ta en naturlig paus på grund av vinterförhållanden och försenad tillståndshantering. Under denna tid genomför vi kvalitetsarbete och kvalitetssäkring”, säger IP-Onlys presschef Niclas Karnhill till Nyhetsbyrån Direkt. ”Fiberutbyggnaden fortsätter i vår och våra långsiktiga mål ligger fast – IP-Only byggde mest av alla fiberoperatörer i landsbygd under 2017 och kommer göra det även 2018”, tillägger presschefen.

För Simrishamns del gäller följande:

 • Projekt Bästekille kommer inte att pausas, tvärtom har IP-Only satt in mer resurser vad avser fibersvetsning och inkoppling in i fastigheter. Tidplanen, som informerats om tidigare, gäller fortfarande, det vill säga från och med februari är planen att koppla in 35 fastigheter i veckan, vilket skulle innebära att alla som beställt fiber är uppkopplade under maj månad.
 • För projekt Bästekille 2 kommer sannolikt grävarbeten inte att påbörjas förrän våren är här på riktigt, men redan nu pågår arbete med att få in nödvändiga tillstånd (från bland annat Trafikverket) och få alla nödvändiga markavtal påskrivna.
 • För projekt Hammenhög, dvs. projektet som geografiskt börjar precis väster om Skillinge och sträcker sig västerut ända till kommungränsen mot Ystad, kommer, precis som Bästekille 2, att fokusera på tillstånd och markavtal fram tills dess att våren är här då förhoppningsvis grävarbeten kan starta, även om våren blir tidig.

Telia

I Karlabyområdet ska det vara klart.
Skepparp. Här ska det också i princip vara klart.
Hannas/Östra Ingelstad. Pågår.
Österlens kraft

Inget nytt att berätta. Kontinuerligt sker det också förtätningsarbeten och fiberinkopplingar inne i Simrishamn.

Nya projekt

Telia: Vi har som nämnts tidigare en dialog med Telia angående ett antal mindre projekt, till exempel väster om Ravlunda och norr om Gislövshammar, där vi med hjälp av de boende försöker få mindre områden intressanta att bygga för Telia redan nu. Telia har dock ännu inte tagit några nya byggbeslut men vi hoppas på besked snart.

IP-Only: IP-Only meddelar att i stora delar av de områden där det pågick försäljning under sommaren 2017 kommer försäljningen att återupptas med syfte att inom kort kunna ta byggbeslut. Detta förutsätter dock att ytterligare fastighetsägare vill ha fiber i aktuella områden. De områden som avses ligger i norra kommundelen i grova drag från Järrestad och bort till och med Komstad norr om väg 11 plus områden söder och väster om Lilla Vik bort mot Sankt Olof.

Österlens kraft: När det gäller anslutningar i Bjärsjö så har ett av två tillstånd från Trafikverket beviljats och förhoppningen är att den andra snart ska vara i hamn. För utbyggnaden till Tobisborg, som tidigare beskrivits, ser det ut som om tidplanen ska kunna hållas, dvs. projektet kommer igång under första kvartalet nästa år.

Avslutningsvis: för dig som ännu inte fått ett fibererbjudande eller väntar på att byggbeslut ska tas – tveka inte att höra av dig till mig på bredbandssamordnare@simrishamn.se

Här grävs det för bredband – största landsbygdsprojektet i Simrishamns kommun:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close