Bredband och gratis wifi i Simrishamns kommun

Mer än 95 procent av våra medborgare har tillgång till bredband med fiber. Här rapporterar vi om vad som händer i arbetet med bredbandsutbyggnaden. Här kan du också se var vi erbjuder fri wifi.

Vi har kanske haft landets snabbaste utbyggnad av bredband, tack vare intresserade medborgare, intresserat näringsliv och intresserade bredbandsbolag. Det pågår fortsatt arbete för att även de sista hushållen på den rena landsbygden i vår kommun ska kunna erbjudas en anslutning.

Här hittar du en karta som visar vilka bredbandsoperatörer som är aktuella i vår kommun och var de erbjuder fiber.

I Simrishamns kommun finns det gratis wifi på flera ställen där du kan surfa. Klicka nedan, så ser du var det finns!

I vår kommun finns det flera ställen där du kan surfa fritt:

 • Stortorget, Simrishamn
 • Nedre Storgatan, Simrishamn
 • Brunnsparken, Simrishamn
 • Hamnplan, Simrishamn
 • Småbåtshamnen, Simrishamn
 • Badstigen, Simrishamn
 • Stationen, Simrishamn
 • Tobisviks camping
 • Hamnplan, Kivik
 • Kiviks familjecamping
 • Hamnområdet, Skillinge
 • Södra hamnen, Brantevik
 • Torget, Hammenhög
 • Busstorget, Borrby
  Stationsområdet, Gärsnäs

Så fungerar det:

Nätet drivs av IP-Only AB på uppdrag av Simrishamns kommun. Anslut till wifi-nätverket som heter ”Simrishamn WiFi” och sedan kan du använda internet fritt. För att inte konkurrera med kommersiella intressen finns en viss tidsbegränsning.

Obs: Tänk på att det är ett öppet nät. Det betyder att det du skickar och tar emot över nätet kan vara synligt för andra och du bör därför inte göra bankärenden och liknande. Vi ansvarar inte för förlust eller stöld av information, utan du surfar helt på egen risk.

Lista över bredbandsoperatörer i Simrishamns kommun 2019-10-29

Nedan lista bredbandsoperatörer, kontaktuppgifter och var de finns i kommunen. Telia har inte alltid angivit exakt var de finns, men det är bara att ringa och fråga eller gå in på deras hemsida och söka på den egna adressen. Det ska också fungera om du går in på IP-Onlys hemsida.

Österlens kraft, telefonnummer: 0414-285 60

 • Simrishamn
 • Simrislund, nyare delar och till viss del parallellt med IP-Only
 • Bjärsjö med mindre omnejd
 • Tobisborg

Telia, telefonnummer: 020-40 24 00

 • Simrishamnsbostäder, har ett avtal som ska täcka alla lägenheter, ringa kan man alltid göra på 0414-81 96 30
 • Hannas, delar av inklusive vägen upp mot Ö Ingelstad
 • Vallby, delar av
 • Gyllebo, inkl. sommarbyn
 • Östra Vemmerlöv
 • Ravlunda
 • Havängs sommarby
 • Skepparp
 • Skräddaröd by
 • Karlaby med viss omnejd söderut
 • Tunbyholm
 • Mälarshusen upp till och med Spraggehusen öster om kustvägen, några fastigheter från Borrby strand längs med vägen till Borrby ska också vara försedda eller förberedda med fiber
 • Gnalöv-Gislöv-Bolshög med omnejd
 • Gislövshammar med omnejd

IP-Only, telefonnummer: 0414-56 01 00

 • Simrislund, vissa delar parallellt med Österlens kraft
 • Brantevik
 • Skillinge, inkl. Norrekås och Örnahusen
 • Borrby
 • Hammenhög
 • Gärsnäs
 • S:t Olof
 • Vitaby
 • Vitemölla
 • Kivik
 • Vik
 • Baskemölla, inkl. ekobyn
 • Simris
 • Ö Tommarp
 • Rörum, Rörums strand inklusive Knäbäckshusen
 • Gröstorp-Gladsax-Järrestad
 • Bästekilleområdet som inkluderar ett område från Stenshuvud-Svinaberga och västerut inklusive bl a S Mellby, Bästekille, Grevlunda, Raskarum och Attusa. Samt ren landsbygd däremellan. Området nästan helt färdigutbyggt – kommer att vara helt klart under 2019.
 • Hammenhögsprojektet som byggs ut under 2019 och ska vara helt klart under kvartal 1 2020, vissa fastigheter har redan blivit inkopplade. Området sträcker sig mellan de redan utbyggda större orterna enligt ovan enligt följande. Har påbörjats precis väster om Skillinge och sedan västerut ända till kommungränserna mot Ystad och Tomelilla och söder om väg 11 med undantag för ett område mellan Simrislund och Brantevik ända ner till Hylkegården. Finns även några enstaka fastigheter längs med väg 9 efter avtaget efter Järrestad mot Hammenhög som inte heller finns byggbeslut på. Komstad med omnejd ända bort mot Järrestad och Ö Vemmerlöv där utbyggnaden precis påbörjats.

Områden som det ej finns byggbeslut på ännu:

Följande områden saknas det i dagsläget byggbeslut för. Kan även finnas några enstaka fastigheter som ligger besvärligt till som också saknar byggbeslut men som inte nämns nedan.

 • Ravlunda och väster ut mot Tomelilla kommunsgräns, inklusive Torups slott. Begränsas söderut av Vitaby-Eljarödsvägen, ingår även några fastigheter söder om nämnda väg
 • Bosarp-Brösarps stationsområde
 • Haväng
 • Söder, väster och sydväst om Vik, inkl. Sandvången och vidare bort mot Stockeboda och vägen upp mot
 • Raskarum
 • Område söder om S:t Olof ner mot Komstad
  Området mellan Simrislund och Brantevik och västerut upp till kustvägen och ända ner till Hylkegården

Aktuellt om bredband i kommunen

Ljuset framme i Komstad

Denna veckan har varit stor för de första fastighetsägarna som äntligen fått sin fiber indragen och ljussatt. Gladast är nog Christian som redan 2014 hörde av sig till kommunen och undrade när han skulle få fiber. Trots allt en hel del fastigheter i Komstad så väntan har varit lång. Desto större glädje idag när fiberdosan blinkar och hastigheten till och från datorn är över 100 Mbit/s!

Bild på Christian när han sitter vid datorn. Han vänder blick mot kameran och ler. Golvet som syns är av trä och väggen bakom datorn är av tegel. Hans skrivbord som datorn står på är av trä. Han är iklädd arbetskläder.

Christian igång med över 100 Mbit/s

Hammenhögsprojektet

Trots det blöta vädret rullar gräv- och installationsarbetena på, nu främst i de västra delarna av projektet. Tyvärr har det uppstått problem med användningen av de fiberslangar som kommunen lade ner i samband med landsbygdens vatten, ett projekt som startade för över 10 år sedan. Merparten av de fiberslangar som kommunen lades ner såldes till IP-Only i samband med att samverkansavtalet mellan kommunen och IP-Only skrevs 2014. Det visar sig nu att det kommer att krävas en hel del omgrävningar och nya grävningar för att ta sig fram vilket förstås kommer att innebära ytterligare förseningar. IP-Only jobbar på med ambitionen att förseningen ska bli så liten som möjligt och framför allt så att alla fastigheter i Hannas-området som drabbas av Telias nedläggning av den gamla telestationen inte ska stå utan en fast teleförbindelse.

Bakgrund

Under sommaren och hösten 2013 bjöd kommunledningen in både kommuninvånare och olika aktörer som skulle kunna vara intresserade av att leda en utbyggnad av fiber i hela kommunen. Parallellt med detta pågick en upphandling av fiberutbyggnad till vårt allmännyttiga bostadsbolag, Simrishamnsbostäder, för att förse alla bolagets fastigheter med fiber. Denna affär gick till Telia som utförde utbyggnaden i sin helhet under 2014, totalt knappt 1 400 lägenheter.

Två operatörer visade intresse

Kommunledningens inbjudan ledde till att två telekomoperatörer visade ett stort intresse och inkom med förslag på olika typer av samverkansavtal att tecknas mellan kommunen och vald operatör. De två aktörerna var Telia och IP-Only. Telia, ett välkänt och väletablerat företag sprunget ur gamla Televerket, och sedan IP-Only, ett bolag startat 1999 med ursprungligt fokus på tjänster till företag. IP-Only hade dock under 2013 fått en ny ägare i form av EQT, ett riskkapitalbolag ägt av Wallenbergssfären, som hade insett vidden och vikten av att utbyggnaden av fiberinfrastuktur i hela landet måste ta fart. Och att det förstås borde bli en lönsam affär över lång tid även om insatserna i form av investeringsmedel skulle bli mycket stora inledningsvis.
Kommunen förhandlade med de båda bolagen under senare delen av 2013 och början av 2014. I slutet av februari 2014 skrev kommunen på ett samarbetsavtal med IP-Only, främst av två skäl: att bolaget garanterade en byggstart i de större byarna om anslutningsgraden blev större än 30 %; dessutom erbjöd de den lägsta anslutningskostnaden till fastighetsägarna. I avtalet med IP-Only ingick även en utbyggnad av fiber till ett större antal kommunala verksamheter runt om i kommunen, där kommunen tecknade ett 15-årigt avtal avseende hyra av fiber. Utan denna del i samverkansavtalet hade nog inte utbyggnaden realiserats, eller i varje fall inte så snabbt som den sedan genomförts. Utlovad byggstart var under tidig sommar 2014.

Genomförandet

Först ut av de stora byarna att komma upp i 30 % anslutningsgrad blev Skillinge där utbyggnaden startade i juni 2014. Flera andra byar påbörjades under 2014, bland annat Brantevik och Borrby, men det var först under 2015 som det tog riktig fart. Den först anslutna fastigheten låg i Skillinge och det var under tidigt 2015 som den första kontakten med internet kunde ske. Under 2016 färdigställdes sedan utbyggnaden till de sista större byarna inklusive två mindre byar som ”hängde på” två större byar. De två mindre var Vitemölla och Örnahusen (inklusive Norrekås). Stora byar som var anslutna vid utgången av 2016 var Brantevik, Skillinge, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, Sankt Olof, Vitaby, Kivik, Vik, Baskemölla, Östra Tommarp, Simris och Simrislund.

Uttryckt i hushåll och företag som kunde erbjudas en fiberanslutning såg det ut så här:

 • Utgången 2015 – 55 %
 • Utgången 2016 – 80 %
 • Utgången 2017 – 88 %

Att antalet anslutna hushåll och företag kunde öka så mycket under 2016 och även fortsätta att öka 2017, berodde i första hand på att Telia gav sig in i leken igen. Eftersom samverkansavtalet med IP-Only inte gav det bolaget någon exklusiv rätt till att ansluta fastigheter, var det förstås fritt fram för Telia att fiberansluta fastigheter i områden som de själva kunde välja ut, både mindre byar och på ren landsbygd. Telias inträde gav också lite ny energi åt IP-Only som satte ny fart och började erbjuda fiber i flera mindre byar. Telia levererade sina första färdiga anslutningar lagom till jul 2016 medan merparten av anslutningarna skedde under 2017.

Innan vi går in på vad IP-Only åstadkommit vid sidan om de stora byarna, måste en tredje aktör nämnas: Österlens kraft. Företaget har, med utgångspunkt från sitt befintliga kabel-tv-nät, levererat bredband långt innan 2013, men det var först i samband med att kommunen ville få fart på fiberutbyggnaden som även Österlens kraft fick riktig fart på sin. Österlens kraft finns i huvudsak i tätorten Simrishamn plus i delar av Simrislund. På senare tid, 2018–19, har bolaget även byggt ut och erbjuder fiber i Bjärsjö med omnejd samt i Tobisborg.

Tillbaka till IP-Only: Efter inhoppet av Telia 2016, fick bolaget fart på försäljningen i ett antal mindre byar och i två lite större landsbygdsprojekt. Mindre byar var till exempel Järrestad, Gladsax och Gröstorp och de blev klara i huvudsak under 2017. De två landsbygdsprojekten, Bästekilleprojektet och Hammenhögsprojektet, har tyvärr haft stora problem med framdriften och det är först nu, i början av 2020, som vi kan se att dessa projekt börjar bli färdiga. Bästekilleprojektet, som sträcker sig från Stenshuvud/Svinaberg och västerut över Södra Mellby, Bästekille, Grevlunda och bort mot kommungränsen till Tomelilla, skulle varit klart – med undantag för knappt 100 fastigheter – redan 2017, men av olika skäl blev det försenat i två år. Även i Hammenhögsprojektet, som innefattar stora delar av den södra kommundelen söder om väg 11, kommer alla fastigheter, med undantag för deltidsboende, ha fått sin fiberanslutning senast i slutet av april.