Bredband och gratis wifi i Simrishamns kommun

Mer än 95 procent av våra medborgare har tillgång till bredband med fiber. Här rapporterar vi om vad som händer i arbetet med bredbandsutbyggnaden. Här kan du också se var vi erbjuder fri wifi.

Vi har kanske haft landets snabbaste utbyggnad av bredband, tack vare intresserade medborgare, intresserat näringsliv och intresserade bredbandsbolag. Det pågår fortsatt arbete för att även de sista hushållen på den rena landsbygden i vår kommun ska kunna erbjudas en anslutning.

Här hittar du en karta som visar vilka bredbandsoperatörer som är aktuella i vår kommun och var de erbjuder fiber.

Du kan också söka efter vem eller vilka som erbjuder bredband genom att ange din adress på bredbandsval.se. Hitta bredband på din adress.

I Simrishamns kommun finns det gratis wifi på flera ställen där du kan surfa. Klicka nedan, så ser du var det finns!

I vår kommun finns det flera ställen där du kan surfa fritt:

 • Stortorget, Simrishamn
 • Nedre Storgatan, Simrishamn
 • Brunnsparken, Simrishamn
 • Hamnplan, Simrishamn
 • Småbåtshamnen, Simrishamn
 • Badstigen, Simrishamn
 • Stationen, Simrishamn
 • Tobisviks camping
 • Hamnplan, Kivik
 • Kiviks familjecamping
 • Hamnområdet, Skillinge
 • Södra hamnen, Brantevik
 • Torget, Hammenhög
 • Busstorget, Borrby
  Stationsområdet, Gärsnäs

Så fungerar det:

Nätet drivs av IP-Only AB på uppdrag av Simrishamns kommun. Anslut till wifi-nätverket som heter ”Simrishamn WiFi” och sedan kan du använda internet fritt. För att inte konkurrera med kommersiella intressen finns en viss tidsbegränsning.

Obs: Tänk på att det är ett öppet nät. Det betyder att det du skickar och tar emot över nätet kan vara synligt för andra och du bör därför inte göra bankärenden och liknande. Vi ansvarar inte för förlust eller stöld av information, utan du surfar helt på egen risk.

Lista över bredbandsoperatörer i Simrishamns kommun 2020-10-20

Nedan listas bredbandsoperatörer, kontaktuppgifter och var de finns i kommunen. Telia har inte alltid angivit exakt var de finns, men det är bara att ringa och fråga eller gå in på deras hemsida och söka på den egna adressen. Det ska också fungera om du går in på IP-Onlys hemsida.

Österlens kraft, telefonnummer: 0414-285 60

 • Simrishamn
 • Simrislund, nyare delar och till viss del parallellt med IP-Only
 • Bjärsjö med mindre omnejd
 • Tobisborg och vägen sydväst mot Gröstorp (Karlstorpvägen)

Telia, telefonnummer: 020-40 24 00

 • Simrishamnsbostäder, har ett avtal som ska täcka alla lägenheter, ringa kan man alltid göra på 0414-81 96 30
 • Hannas, delar av inklusive vägen upp mot Östra Ingelstad
 • Vallby, delar av
 • Gyllebo, inklusive sommarbyn
 • Östra Vemmerlöv
 • Ravlunda
 • Havängs sommarby
 • Skepparp
 • Skräddaröd by
 • Karlaby med viss omnejd söderut
 • Tunbyholm
 • Mälarhusen upp till och med Spraggehusen öster om kustvägen, några fastigheter från Borrby strand längs med vägen till Borrby ska också vara försedda eller förberedda med fiber
 • Gnalöv-Gislöv-Bolshög med omnejd
 • Gislövshammar med omnejd

IP-Only, telefonnummer: 0414-56 01 00

 • Simrislund, vissa delar parallellt med Österlens kraft
 • Brantevik
 • Skillinge, inklusive Norrekås och Örnahusen
 • Borrby
 • Hammenhög
 • Gärsnäs
 • Sankt Olof
 • Vitaby
 • Vitemölla
 • Kivik
 • Vik
 • Baskemölla, inklusive ekobyn
 • Simris
 • Östra Tommarp
 • Rörum, Rörums strand inklusive Knäbäckshusen
 • Gröstorp-Gladsax-Järrestad
 • Bästekilleområdet som inkluderar ett område från Stenshuvud-Svinaberga och västerut inklusive bland annat Södra Mellby, Bästekille, Grevlunda, Raskarum och Attusa. Samt ren landsbygd däremellan.
 • Hammenhögsprojektet, klart under kvartal 3 2020 med några få undantag. Området sträcker sig mellan de redan utbyggda större orterna enligt ovan enligt följande. Området börjar väster om Skillinge och sedan västerut ända till kommungränserna mot Ystad och Tomelilla och söder om väg 11 med undantag för ett område mellan Simrislund och Brantevik ända ner till Hylkegården. Finns även några enstaka fastigheter längs med väg 9 efter avtaget efter Järrestad mot Hammenhög som det inte heller finns byggbeslut på.
 • Komstad med omnejd ända bort mot Järrestad och Östra Vemmerlöv.

Områden som det ej finns byggbeslut på ännu:

Följande områden saknas det i dagsläget byggbeslut för. Kan även finnas några enstaka fastigheter som ligger besvärligt till som också saknar byggbeslut men som inte nämns nedan.

 • Ravlunda och väster ut mot Tomelilla kommunsgräns, inklusive Torups slott. Begränsas söderut av Vitaby-Eljarödsvägen, ingår även några fastigheter söder om nämnda väg
 • Bosarp-Brösarps stationsområde
 • Haväng
 • Söder, väster och sydväst om Vik, inklusive Sandvången och vidare bort mot Stockeboda och vägen upp mot Raskarum
 • Område söder om Sankt Olof ner mot Komstad
 • Området mellan Simrislund och Brantevik och västerut upp till kustvägen och ända ner till Hylkegården

Aktuellt om bredband i kommunen

Fiber till Bosarp och Brösarps stationsområde

Tack vare gott samarbete med Tomelilla kommun kommer en fiberutbyggnad till Bosarp och Brösarps stationsområde i kommunens norra del att påbörjas under sommaren. Tomelilla kommun har redan byggt ut fiber på landsbygden precis väster om kommungränsen mot Simrishamn i ett område i närheten av Brösarp. Tomelillas fibernät kan byggas ut mot öster vilket nu kommer att ske med hjälp av Akea som entreprenör. Förhoppningsvis kommer grävarbeten starta snart men först ska markavtal och eventuella andra tillstånd komma på plats. Totalt rör det sig om nästan 30 fastigheter som kommer att kunna ansluta sig till det nya fibernätet. En klar majoritet av fastighetsägarna har redan gjort det och för övriga är det inte försent ännu.

Nu startar projektet Bästekille2 – Sandvången

Projektet som annonserades för en tid sedan är nu på gång att startas upp på riktigt. Avser området från Sandvången och Solvången i öster och sedan västerut ända bort till kommungränsen mot Tomelilla. Området passerar söder om Sankt Olof och innefattar bland annat Stockeboda, Ljunglyckorna och Örnaberga.

Glädjande att det snart kommer att synas grävmaskiner ute i området och enligt IP-Only som driver projektet kommer många i området att kunna få sin fiber inkopplad redan före årsskiftet om allt går som det ska. Hela projektet ska vara färdigställt senast i juni 2022.

Årets bredbandsstöd

Vi har tidigare på denna sida berättat om de prioriteringar som kommunen gjort och vi kan nu rapportera att alla våra prioriteringar ligger fast. Nu hoppas vi bara att det finns intresserade aktörer på marknaden som under sommaren lämnar in ansökningar för de områden där kommunen gjort sina prioriteringar. Enligt de signaler vi redan har fått så finns det ett stort intresse för merparten av de aktuella områdena.
Besked om vilka områden som tilldelas stödpengar kommer under hösten och då senast under november månad.

Telia har precis meddelat att telestationen som hanterar det gamla kopparnätet i och runt Mälarhusen kommer att läggas ned den 31/5 2022. När så sker kommer inte de gamla fasta telefonerna att fungera liksom bredband via ADSL. För er som ännu inte anslutit till de nya fibernät som Telia byggde ut 2016 kan det vara bra att nu fundera på hur ni ska säkra er kommunikation (telefoni och bredband bland annat) för framtiden. Alternativet till en fiberanslutning är att enbart lita till mobila uppkopplingar men det mest robusta, säkra och snabba kommunikationsmediet är ändå fiber.

Alla berörda fastighetsägare kommer normalt sett att kontaktas av er teleoperatör om ni inte redan blivit det. Om ni annars har frågor till Telia kan ni kontakta deras kundtjänst för konsumenter på 020-341240 eller för företag på 020-305050.

Regeringen beslutade i höstas att utöka stödmedlen för bredbandsutbyggnad på landsbygden så att Post-och Telestyrelsen (PTS) under 2021 skulle kunna fördela ut 1,6 miljarder kronor fördelat till alla regioner i landet.

Av de 1,6 miljarder kronor som ska fördelas är det kommunens och Region Skånes förhoppning att cirka 100 miljoner kronor ska tilldelas Skåne. Hur fördelning kommer att bli är kopplat till antalet stödberättigade byggnader som finns i vår region plus hur mycket, eller snarare lite, stödmedel som de aktörer som vill bygga ut fiber ansöker om för respektive område som man vill bygga ut. Förenklat kan vi säga att PTS vill fördela stödmedlen på sådant sätt att så många nya byggnader som möjligt får tillgång till fiber.

När det gäller själva processen att bestämma vilka byggnader som är stödberättigade så är det PTS som i samråd med regioner, kommuner och befintliga fibernätsägare tagit fram en lista på byggnader som kan erhålla stödmedel. Med byggnader menas byggnader för permanentboende, näringsverksamhet och fritidsboende. Att PTS håller isär de tre typerna av byggnader beror på att nu under april månad så pågår det ett prioriteringsarbete där det enbart är byggnader för permanentboende och näringsverksamhet som kan prioriteras. Totalt sett kan Skåne prioritera 30 procent av sådana byggnader. Totalt rör det sig om knappt 10.000 byggnader som är stödberättigade och som kan prioriteras. Till detta tillkommer det cirka 5.000 tusen byggnader för fritidsboende som är stödberättigade men som ej kan prioriteras.

Tidsplanen är att i mitten på maj ska alla prioriteringar vara klara och i samband med detta bjuder PTS in marknadens aktörer att lämna in ansökningar för områden/projekt som de vill ha bidrag för att bygga ut. I mitten på augusti stängs ansökningsfönstret och sedan är det tänkt att PTS senast i november ska meddela vilka projekt som erhåller bidrag. För projekt som erhåller bidrag gäller att utbyggnaden ska påbörjas snarast möjligt och de ska vara helt färdiga senast 1 december 2024.

För Simrishamns del har vi gjort våra prioriteringar och med dessa har vi täckt in områden med stödberättigade byggnader och där det idag inte erbjuds en fiberuppkoppling. Nu hoppas vi bara att de finns aktörer på marknaden som också vill bygga ut dessa områden. De indikationer vi har idag tyder på att det finns ett genuint intresse och sedan kan vi bara invänta och se om bidragsansökningar i vår kommun är tillräckligt intressanta för att hamna på PTS lista över projekt som erhåller stödmedel.

Simrishamn tilldelas bredbandspengar från Landsbygdsprogrammet

Glädjande nyheter för fastighetsägare i ett område från Sandvången och Solvången i öster och sedan västerut ända bort till kommungränsen mot Tomelilla. Området passerar söder om Sankt Olof och innefattar bland annat Stockeboda, Ljunglyckorna och Örnaberga. Totalt rör det sig om mer än 200 fastigheter som nu kommer att kunna erbjudas en fiberanslutning.

Länsstyrelsen Skåne som har haft i uppdrag att fördela bredbandsbidrag ur det gamla stödprogrammet som Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet ansvarat för. Programmet avslutas i år, men i elfte timmen har länsstyrelsen fått tillbaka stödpengar från tidigare beviljade projekt som av någon anledning inte genomförts. Ett av projekten i vår kommun som precis missade att få bidrag beviljade i vintras fick därmed en ny chans. Nu har länsstyrelsen meddelat att IP-Only tilldelats pengar för att genomföra projektet beskrivet ovan och då med start i princip omedelbart. Att projektet startar nu är av många skäl bra, bland annat har den gamla telestationen i Baskemölla precis lagts ned, vilket drabbat många fastighetsägare i Sandvången med omnejd, men också att det just nu finns ett ovanligt stort antal andra ledningsprojekt i området vilket medför att möjligheter till samförläggning går att utnyttja.

Mer information om projektet kommer att komma dels på denna sida och dels direkt från IP-Only i samband med att de nu kör igång projektet.

Möjligt att efterbeställa hos Telia

Telia meddelar att det nu ska vara möjligt att efterbeställa i Simrishamn i de områden där Telia byggt ut fiber. Det rör sig om strax över 1 100 adresser som det är möjligt att beställa till. Säljkampanj (utskick till berörda fastigheter gjort 2020-10-17 enligt Telia) kommer att pågå ända till den siste januari 2021, men installation kommer att påbörjas redan 2020 för de som beställer redan nu. Efterbeställning görs på den här länken.

Du som undrar var Telias utbyggda områden finns, kan gå in under fliken ”Var finns operatörerna” eller klicka på kartan som också finns tillgänglig under rubriken ”Bredband”.

Möjligt att efterbeställa hos Österlens kraft

Österlens kraft har idag ett fibernät i Simrishamns tätort samt närområde de bygger ut och förtätar. Ta del av deras erbjudande på deras hemsida, eller ring 0414-285 60.

Bakgrund

Under sommaren och hösten 2013 bjöd kommunledningen in både kommuninvånare och olika aktörer som skulle kunna vara intresserade av att leda en utbyggnad av fiber i hela kommunen. Parallellt med detta pågick en upphandling av fiberutbyggnad till vårt allmännyttiga bostadsbolag, Simrishamnsbostäder, för att förse alla bolagets fastigheter med fiber. Denna affär gick till Telia som utförde utbyggnaden i sin helhet under 2014, totalt knappt 1 400 lägenheter.

Två operatörer visade intresse

Kommunledningens inbjudan ledde till att två telekomoperatörer visade ett stort intresse och inkom med förslag på olika typer av samverkansavtal att tecknas mellan kommunen och vald operatör. De två aktörerna var Telia och IP-Only. Telia, ett välkänt och väletablerat företag sprunget ur gamla Televerket, och sedan IP-Only, ett bolag startat 1999 med ursprungligt fokus på tjänster till företag. IP-Only hade dock under 2013 fått en ny ägare i form av EQT, ett riskkapitalbolag ägt av Wallenbergssfären, som hade insett vidden och vikten av att utbyggnaden av fiberinfrastuktur i hela landet måste ta fart. Och att det förstås borde bli en lönsam affär över lång tid även om insatserna i form av investeringsmedel skulle bli mycket stora inledningsvis.
Kommunen förhandlade med de båda bolagen under senare delen av 2013 och början av 2014. I slutet av februari 2014 skrev kommunen på ett samarbetsavtal med IP-Only, främst av två skäl: att bolaget garanterade en byggstart i de större byarna om anslutningsgraden blev större än 30 %; dessutom erbjöd de den lägsta anslutningskostnaden till fastighetsägarna. I avtalet med IP-Only ingick även en utbyggnad av fiber till ett större antal kommunala verksamheter runt om i kommunen, där kommunen tecknade ett 15-årigt avtal avseende hyra av fiber. Utan denna del i samverkansavtalet hade nog inte utbyggnaden realiserats, eller i varje fall inte så snabbt som den sedan genomförts. Utlovad byggstart var under tidig sommar 2014.

Genomförandet

Först ut av de stora byarna att komma upp i 30 % anslutningsgrad blev Skillinge där utbyggnaden startade i juni 2014. Flera andra byar påbörjades under 2014, bland annat Brantevik och Borrby, men det var först under 2015 som det tog riktig fart. Den först anslutna fastigheten låg i Skillinge och det var under tidigt 2015 som den första kontakten med internet kunde ske. Under 2016 färdigställdes sedan utbyggnaden till de sista större byarna inklusive två mindre byar som ”hängde på” två större byar. De två mindre var Vitemölla och Örnahusen (inklusive Norrekås). Stora byar som var anslutna vid utgången av 2016 var Brantevik, Skillinge, Borrby, Hammenhög, Gärsnäs, Sankt Olof, Vitaby, Kivik, Vik, Baskemölla, Östra Tommarp, Simris och Simrislund.

Uttryckt i hushåll och företag som kunde erbjudas en fiberanslutning såg det ut så här:

 • Utgången 2015 – 55 %
 • Utgången 2016 – 80 %
 • Utgången 2017 – 88 %

Att antalet anslutna hushåll och företag kunde öka så mycket under 2016 och även fortsätta att öka 2017, berodde i första hand på att Telia gav sig in i leken igen. Eftersom samverkansavtalet med IP-Only inte gav det bolaget någon exklusiv rätt till att ansluta fastigheter, var det förstås fritt fram för Telia att fiberansluta fastigheter i områden som de själva kunde välja ut, både mindre byar och på ren landsbygd. Telias inträde gav också lite ny energi åt IP-Only som satte ny fart och började erbjuda fiber i flera mindre byar. Telia levererade sina första färdiga anslutningar lagom till jul 2016 medan merparten av anslutningarna skedde under 2017.

Innan vi går in på vad IP-Only åstadkommit vid sidan om de stora byarna, måste en tredje aktör nämnas: Österlens kraft. Företaget har, med utgångspunkt från sitt befintliga kabel-tv-nät, levererat bredband långt innan 2013, men det var först i samband med att kommunen ville få fart på fiberutbyggnaden som även Österlens kraft fick riktig fart på sin. Österlens kraft finns i huvudsak i tätorten Simrishamn plus i delar av Simrislund. På senare tid, 2018–19, har bolaget även byggt ut och erbjuder fiber i Bjärsjö med omnejd samt i Tobisborg.

Tillbaka till IP-Only: Efter inhoppet av Telia 2016, fick bolaget fart på försäljningen i ett antal mindre byar och i två lite större landsbygdsprojekt. Mindre byar var till exempel Järrestad, Gladsax och Gröstorp och de blev klara i huvudsak under 2017. De två landsbygdsprojekten, Bästekilleprojektet och Hammenhögsprojektet, har tyvärr haft stora problem med framdriften och det är först nu, i början av 2020, som vi kan se att dessa projekt börjar bli färdiga. Bästekilleprojektet, som sträcker sig från Stenshuvud/Svinaberg och västerut över Södra Mellby, Bästekille, Grevlunda och bort mot kommungränsen till Tomelilla, skulle varit klart – med undantag för knappt 100 fastigheter – redan 2017, men av olika skäl blev det försenat i två år. Även i Hammenhögsprojektet, som innefattar stora delar av den södra kommundelen söder om väg 11, kommer alla fastigheter, med undantag för deltidsboende, ha fått sin fiberanslutning senast i slutet av april.