Detaljplaner, skyddsområden och kulturvärden

Bilden visar en del av en runsten.