Kivikhusen

Bilderna ovan har skapats av arkitekten och byggherren STADSTUDIO.

Vad byggs här?

I äppelodlingarnas hjärta Kivik ska 34 småskaliga trähus byggas i gränslandet mellan det skånska jordbrukslandskapet och den idylliska fiskebyn. Här kommer det publika och det privata att existera sida vid sida och berika varandra. De som bor i området kommer att kunna välja mellan att vistas i sitt privata hus, på sin egen tomt eller några steg bort på en vacker offentlig plats som pryds av äppelträd. Här kommer pensionärer, unga och barnfamiljer kunna leva tillsammans i en urban atmosfär. Nära till havet, restauranger, kollektivtrafik och affär.

Fakta

Vad?

  • 34 småhus 1-2 våningar
  • Offentliga utomhusytor
  • Nyplanterade äppelträd på de offentliga utomhusytorna

När?

  • Planarbete 2018-2021
  • Byggstart 2022
  • Inflyttning 2023

Vem bygger?

STADSTUDIO är både arkitekt och byggherre.