Patchwork of Cottages

Vad byggs här?

På den sista obebyggda delen av den före detta skoltomten för Jonebergsskolan i Simrishamn kommer nya radhus att byggas, med en för området ny variationsrikedom. En samling enkla och småskaliga husvolymer som med sina individuella skillnader anspelar på formspråket i Simrishamns äldre stadskärna kommer att stå inflyttningsklara hösten 2023. Namnet på den nya byggnationen är ”Patchwork of Cottages” som kan översättas till ”Ett lapptäcke av stugor”. Planlösningarna i radhusen kommer att anpassas för att nyttja de möjligheter som finns för sovloft eller inredd vind i radhusen, ett sätt att förstärka stugkänslan och möjliggöra ett yteffektivt boende och mottagande av sovgäster.

Bakgrunden till byggnationen av de nya radhusen är en markanvisningstävling som hölls under 2020 för fastigheten Joneberg 3 i Simrishamn. Byggnads AB Gösta Bengtssons förslag utsågs till vinnare och de har tillsammans med SSOJ arkitekt illustration ritat de nya radhusen.

Fakta

Vad?

  • 14 nya radhus

När?

  • Byggstart 2021
  • Inflyttning 2023

Vem bygger?

Byggnads AB Gösta Bengtsson som är projektägare och har ritat förslaget tillsammans med arkitekten SSOJ arkitekt illustration.