Simrislunds nya bostadskvarter

Vad byggs här?

Mitt i Simrislund kommer ett nytt bostadskvarter att växa fram med lägenheter och radhus. Kvarteret blir en ny del av Simrislund som länkas samman väl med resten av området. Det nya bostadskvarteret kommer att ha närhet till grönområden, havet och Simrishamns station. Simrislund har även ett fint utbud av gång- och cykelstråk som är separerade från biltrafik och skapar en trygg trafikmiljö.

Fakta

Vad?

  • Cirka 60-70 nya bostäder – lägenheter och radhus.

När?

  • Detaljplaneprocessen 2018-2020
  • Byggstart 2021
  • Inflyttning 2023

Vem bygger?

Lyckos är projektägare och Wingårdhs arkitekter.