Skansen

Vad utvecklas här?

I vår vackra hamnstad Simrishamn växer det fram en ny och grön stadsdel. Området heter Skansen och ligger söder om Simrishamns station. Tre lägenhetshus, med totalt 84 lägenheter med havsutsikt, blev klara redan under etapp 1 och fler ska nu byggas under etapp 2. Utvecklingen av Skansenområdet fortsätter. Ytterligare 120 bostäder ska byggas och därtill nya grönområden, gator, padelbanor och mötesplatser. Skansen blir ett område för alla. 

I anslutning till Simrishamns station ska också ett nytt stationstorg och en cykelparkering skapas. Nybygget kommer att ansluta till gång- och cykelstråk och öppna upp vägar till de södra delarna av vår nya stadsdel.  

Fakta

Vad?

  • Cirka 120 nya bostäder 
  • Padelhall med café och ute- och innebanor för padel 
  • Stationstorg och cykelparkering med anslutande gång- och cykelstråk 

 När? 

  • Byggstart 2021

Vem utvecklar?

We Construction

Sundprojekt AB

Bolivio

Conara

Padel Simrishamn

Simrishamns kommun