Adresser

Det är vi som ansvarar för att sätta så kallade belägenhetsadresser för nya tomter/fastigheter i kommunen. En belägenhetsadress anger var en geografisk plats är belägen till skillnad mot en postadress som anger vart posten ska skickas, till exempel box eller postlåda. Det är även vi som ansvarar för att sätta upp skyltar. Aktuella och korrekta belägenhetsadresser är grundläggande i många sammanhang då de knyter samman adressen med positionen av verksamheten. Det är väsentligt för räddningstjänst, polis, folkbokföring och all navigering.

Kommunens adressering följer Svensk Standard SS 63 70 03. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister reglerar kommunernas och fastighetsägarnas skyldigheter angående adressättning.

Här kan du läsa om Projekt Vägval som namngav ungefär 300 gator och vägar i kommunen mellan 2017 och 2018.

Adressnumrering

Vid adressnumrering tillämpas huvudregeln att husen på vänstra sidan av en väg eller gata ska ha udda nummer och att husen på den högra sidan ska ha jämna nummer. Vänster och höger räknas då i färdriktningen från vägens eller gatans början. Dock finns det ett fåtal orter i kommunen där man en gång i tiden gjort tvärtom. Vanligtvis väljer man att börja numreringen från ett samhälle eller från en större väg.

Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att sätta upp siffror på sin bostad, medan kommunen ser till att det kommer upp vägskyltar.Adresser är något som måste fungera under en lång tid framöver. Därför sparas siffror vid större luckor mellan husen för att undvika littera, det vill säga A, B, C efter adressnumret då ett nytt hus byggs. Man kan inte heller börja med nummer 1 och 2 om ett hus ligger en bit in på vägen utan det måste även sparas siffror i början av vägen för eventuell framtida byggnation, även om det i dagsläget inte verkar troligt.

Adressändring

Adressändring kostar ingenting.

Du ändrar din adress här hos Adressändring som också tar hand om flyttanmälan.

Här anmäler bolag och föreningar sin adressändring till Bolagsverket.

För att ta reda på vilket postnummer och vilken postort din adress tillhör, kontakta Postnord här.