Måns Nils torg

Den 30 mars i år godkände kommunfullmäktige en budget för upprustning av Måns Nils torg i Borrby.

Nu har både en digital och en covid-19-anpassad fysisk dialog med medborgare ägt rum. Synpunkterna kommer nu att sammanställas.

Som tidplanen ser ut nu kommer ett förslag att tas fram under oktober. Vidare kommer entreprenörer som ska utföra arbetet att utses under november. Upprustningen planeras att vara klar i december 2020.