Hitta lediga bostadstomter

I kommunen finns lediga bostadstomter i vackra och naturnära områden på Österlen. Här får du veta hur du ska göra om du är intresserad av en tomt.

Är du intresserad av att köpa en tomt?

Då ska du fylla i och skicka in blanketten nedan för reservation av den bostadstomt du är intresserad av.

Blankett för reservation av tomt

Här hittar du blanketten för att reservera en tomt.

Regler för reservation

Här hittar du regler och avgifter för reservation av bostadstomt.

Bokningen – så här gör du

 1. Till varje tomt finns en länk till aktuell detaljplan. Gå igenom vilka planbestämmelser som gäller för tomten ni är intresserad av. Hör av er till Kontakt Simrishamn om ni har frågor.
 2. Använd formuläret för tomtreservation, uppge vilken tomt (fastighetsbeteckning) ni vill boka.
 3. Skriv under ansökan med samtliga sökandes namnunderskrifter och personuppgifter.
 4. Skanna (eller fota) din ansökan.
 5. Skicka din ansökan till kontakt@simrishamn.se. Ni kan även posta ansökan till
  Simrishamns kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  272 80 Simrishamn
 6. Ni får en bekräftelse när ansökan kommit in. Om en tomt redan är bokad får ni frågan om ni vill stå som reserv. Tänk på att man bara får reservera en tomt.
 7. Ni får en faktura på bokningen. Står du som reserv betalar du bokningsavgiften för när tomten blir aktuell för dig.
 8. Reservationen faller om bokningsavgiften inte inkommer i tid.

Under reservationstiden

Under reservationstiden, som är sex månader, ska bygglov sökas. Bygglov söker ni hos Bygglovsenheten. Tomterna är avsedda för byggnation av bostadshus för permanent bruk. Har bygglov inte sökts under reservationstiden faller bokningen och turen går till nästa intressent.

Försäljningsprocessen

När bygglov har vunnit laga kraft och startbesked beviljats upprättas köpekontrakt varvid tillträde fås till tomten och byggnation kan börja. Faktura på köpeskillingen skickas separat. Efter inbetald köpeskilling utfärdas ett köpebrev. Med köpebrevet och ett värdeintyg söker ni lagfart inom tre månader hos Lantmäteriet.

Inspiration för dig som vill bygga på landsbygden

För dig som vill bygga på landsbygden har kommunen tagit fram en broschyr med inspiration, information och råd för att underlätta din byggprocess. Bygga på Österlen

Frågor?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn.
Telefon: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se