Hitta lediga bostadstomter

I kommunen finns bostadstomter i vackra och naturnära områden på Österlen. Här får du veta hur du ska göra om du är intresserad av en tomt.

Sök bostadstomt

I vår kommunkarta kan du se på vilka platser det finns lediga bostadstomter, söka efter en specifik tomt och se var den är belägen. Sök i vår kommunkarta

Är du intresserad av att köpa en tomt?

Fyll då i och skicka in blanketten för reservation av den bostadstomt du är intresserad av.
Blankett för reservation av bostadstomt

Regler för reservation

Det är viktigt att du tar del av reglerna för tomtreservationen: Tomtköregler för Simrishamns kommun

Reservation av tomt – så här gör du

 • Observera att tomter endast kan reserveras när de har släppts till försäljning.
 • Tomterna är avsedda för privatpersoner och byggnation av bostadshus för permanent bruk.
 • Tänk på att man bara får reservera en tomt.
 • Till varje tomt finns en länk till aktuell detaljplan. Gå igenom vilka planbestämmelser som gäller för tomten ni är intresserad av.
 • Använd formuläret för tomtreservation, uppge vilken tomt (fastighetsbeteckning) ni vill reservera.
 • Skriv under ansökan med samtliga sökandes namnunderskrifter och personuppgifter.
 • Skanna (eller fota) din ansökan.
 • Skicka din ansökan till kontakt@simrishamn.se. Ni kan även posta ansökan till:
  Simrishamns kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  272 80 Simrishamn
 • Ni får en bekräftelse när ansökan kommit in. Om en tomt redan är reserverad får ni frågan om ni vill stå som reserv.
 • Ni får en faktura på reservationen. Står du som reserv betalar du reservationsavgiften först när tomten blir aktuell för dig.
 • Reservationen faller om reservationsavgiften inte inkommer i tid.

Under reservationstiden

Under reservationstiden, som är sex månader, ska bygglov sökas. Har bygglov inte sökts under reservationstiden faller bokningen och turen går till nästa. Vidare ska bygglovsprocessen fullföljas, avvisas bygglovet faller reservationen. Bygglov söker ni via en e-tjänst.
Här hittar du vanliga frågor om bygglov och e-tjänsten.

Försäljningsprocessen

När bygglov har vunnit laga kraft och startbesked beviljats, upprättas köpekontrakt varvid ni får tillträde till tomten och byggnation kan börja. Faktura på köpeskillingen skickas separat. Efter inbetald köpeskilling utfärdas ett köpebrev. Med köpebrevet och ett värdeintyg söker ni lagfart inom tre månader hos Lantmäteriet.

Viktig information och kontaktuppgifter

Inspiration för dig som vill bygga på landsbygden

För dig som vill bygga på landsbygden har kommunen tagit fram en broschyr med inspiration, information och råd för att underlätta din byggprocess. Läs broschyren ”Bygga på Österlen”.

Frågor?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn.
Telefon: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se