Hitta mark för industri och verksamheter

Funderar du på att etablera din verksamhet i vår kommun eller har befintlig verksamhet och vill bygga nytt?

Simrishamns kommun strävar efter att erbjuda tomter i varierande storlek för olika verksamheter. Verksamhetstomter ska erbjudas aktörer med verksamhet som kan bidra till en gynnsam utveckling för utbyggnadsområdet. Totalt fanns det vid årsskiftet 3 152 företag i vår kommun. Det är den gröna näringen med jordbruk och fruktodling som är den största branschen med 566 registrerade företag. Därefter kommer byggbranschen med 332 företag och handeln med totalt 329 registrerade företag, varav 183 inom detaljhandeln.

Verksamhetsmark finns i följande områden:

 • Västra verksamhetsområdet i Simrishamn

  Västra verksamhetsområdet omfattar 16 ha och angränsar till det östra verksamhetsområdet. Här hittar du prisvärd verksamhetsmark i bästa skyltläge i direkt anslutning till väg 11. Företag som redan etablerat sig i västra verksamhetsområdet är företag inom bygg, handel, teknikföretag. Här finns en återvinningscentral och  bensinstationer. Vidare finns här en vinodling! I östra verksamhetsområdet återfinns verksamheter som Österlen kraft, bilprovningen, livsmedelshandel, posten, byggföretag, tillverkningsföretag, logistikföretag och bensinstationer.

 • Skillinge

  I fiskeläget Skillinge erbjuder kommunen tomter med superbt läge i hamnen. Fler än hundra företag är verksamma i Skillinge.

Sök verksamhetstomt i karta

I vår kommunkarta kan du se var det finns verksamhetsmark: Sök i vår kommunkarta

Reservation av verksamhetstomt

 • Intresseanmälan tillsammans med en kort verksamhetsbeskrivning samt dina byggnadsplaner lämnas in till Kontakt Simrishamn.
 • En tomt kan reserveras under en tid av 4 månader och under den tiden ska bygglov sökas. Om bygglovsansökan inte inkommer faller reservationen.
 • Tomterna bokas enligt turordningsregler efter inkommen intresseanmälan.
 • Bekräftelse skickas efter inkommen intresseanmälan. Om tomten är bokad finns möjlighet att stå som reserv.
 • Tomterna säljs i befintligt skick.
 • Vilken verksamhet som är tillåten regleras av detaljplanen. Hör av dig om du har frågor om planbestämmelserna för ett område.

Intresseanmälan med verksamhetsbeskrivning och byggnadsplaner

Verksamhetsbeskrivning
Beskrivning av den verksamhet ert företag bedriver. Vad är syftet med verksamheten. Uppgifter som t ex era tjänster, antal anställda, hur länge ni verkat, omsättning senaste tre åren. Vilken typ av verksamhet vill ni etablera på vald tomt?

Byggnadsplaner 

 • Behov av areal på tomt
 • Planerad byggnation
 • Behov byggnadsareal, visa gärna hur marken ska disponeras
 • Behov av byggnadshöjd
 • Tidplan, planerad byggstart

Kontaktuppgifter

 • Företagets säte
 • Företagets organisationsnummer
 • Företagets webbplats
 • Kontaktperson
 • Telefon
 • E-postadress

Försäljningsprocessen

 • Innan köpekontrakt upprättas ska startbesked ha beviljats alternativt första bottenplattan gjutits.
 • I samband med att köpekontrakt upprättas skickas faktura på köpeskilling och VA-anslutning.
  När köpekontraktet är tecknat av båda parter fås tillträde till tomten.
 • Vid inkommen betalning av köpeskilling utfärdas ett värdeintyg och ett köpebrev. Dessa skickas med vid ansökan om lagfart.

Vad ingår i priset?

Priset inkluderar gata, belysning, förrättningskostnad och i vissa fall plankostnad.

Vad ingår inte i priset?

Anslutning till VA, bygglovskostnad, el, bredband, fjärrvärme, markberedning och i vissa fall plankostnad.

Så sätts priset för verksamhetstomter

Verksamhetsmarken är värderad genom auktoriserad, oberoende värdering enligt ortsprismetoden.

Viktig information och kontaktuppgifter

Är du intresserad av att köpa en verksamhetstomt?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn.
Telefon: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se