Markanvisningar

Aktuella tävlingar

Vi bjuder ibland in till anbud/tävlingar här på hemsidan när större nya områden ska bebyggas och mark ska säljas.

Just nu har vi inga pågående markanvisningstävlingar.

Riktlinjer för markanvisning

Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2019, § 159 riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna är ett styrdokument om hur tilldelning av kommunägd mark som är avsedd för bostäder ska fördelas till marknaden.

Även i områden där kommunen inte är markägare men där kommunen ska anlägga gator, VA och belysning för framtida allmänna ytor finns det riktlinjer för exploateringsavtal som reglerar kommunens och exploatörernas ansvar i utbyggnaden. Syftet är att tilldelning av mark för bostäder och exploatering av allmänna ytor ska vara transparenta och tydliga.

Riktlinjer för markanvisningar

Riktlinjer för exploateringsavtal

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close