Planer och utveckling

Här hittar du översiktsplan, detaljplaner och andra styrande dokument om hur Simrishamns kommun ska utvecklas i framtiden. Vi beskriver också vad som är på gång i det strategiska arbetet.

Planerna kan gälla hela kommunens yta eller särskilda delområden. De kan blicka långt in i en avlägsen framtid eller ha en kortare tidshorisont. Detaljeringsgraden kan vara stor eller liten.

Planeringen syftar till att skapa ett hållbart samhälle, ger förutsättningar för utveckling och är en del i den samhällsplanering som sker där olika samhällsintressen vägs mot varandra, samtidigt som enskilda rättigheter ska beaktas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close