Planer och utveckling

Här hittar du översiktsplan, detaljplaner och strategiska dokument som beskriver hur Simrishamns kommun ska utvecklas i framtiden.

Planerna kan gälla hela kommunens yta eller särskilda delområden. De kan blicka långt in i en avlägsen framtid eller ha en kortare tidshorisont. Detaljeringsgraden kan vara stor eller liten.

Planerna har en en hållbar utveckling i fokus och är en del i den långsiktiga samhällsplaneringen där olika perspektiv och viktiga samhällsintressen vägs mot varandra.

Som invånare har du möjlighet att bidra med dina synpunkter vid flera tillfällen under framtagandet av dessa planer.