Planer och utveckling

Här hittar du översiktsplan och andra styrande dokument om hur Simrishamns kommun ska utvecklas i framtiden. Vi beskriver vad som är på gång i det strategiska arbetet och ger information om detaljplaner.

Planerna kan gälla hela kommunens yta eller särskilda delområden. De kan blicka långt in i en avlägsen framtid eller ha en kortare tidshorisont. Detaljeringsgraden kan vara stor eller liten.

Planeringen syftar till att skapa ett hållbart samhälle, ger förutsättningar för utveckling och är en del i den samhällsplanering som sker där olika samhällsintressen vägs mot varandra, samtidigt som enskilda rättigheter ska beaktas.