Detaljplaner

En detaljplan anger hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut i ett visst område och talar om hur det är tillåtet att bygga.

Klicka här för att komma till vår samlade sida för detaljplaner i Simrishamns kommun. Här kan du läsa allt om detaljplaner, vad de innehåller, hur du kan påverka dem och om vårt pågående arbete.