Områdesbestämmelser

Inom begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan kan områdesbestämmelser antas för att säkra markanvändningen i enlighet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett eller flera riksintressen enligt Miljöbalken.

Här kan du läsa översiktsplanen i en blädderbar version.

I vår kommun finns fyra områden med områdesbestämmelser. Det är Baskemölla Ekoby, Gislövshammar, Gladsax by och Rörums kyrkby.

Vill du läsa områdesbestämmelserna för ett område eller översiktsplanen i högupplöst version? Hör av dig till Kontakt Simrishamn.

E-post: kontakt@simrishamn.se

Telefon: 0414-81 90 00