Områdesbestämmelser

Inom begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan kan områdesbestämmelser antas för att säkra markanvändningen i enlighet med översiktsplanen för kommunen eller för att tillgodose ett eller flera riksintressen enligt Miljöbalken.

I vår kommun finns fyra områden med områdesbestämmelser. Det är för  Baskemölla Ekoby, Gislövshammar, Gladsax by och Rörums kyrkby.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close