Områdesbestämmelser

Inom begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan kan områdesbestämmelser antas för att säkra markanvändningen i enlighet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett eller flera riksintressen enligt Miljöbalken.

Här kan du läsa översiktsplanen i en blädderbar version.

I vår kommun finns fyra områden med områdesbestämmelser. Det är Baskemölla Ekoby, Gislövshammar, Gladsax by och Rörums kyrkby.

Här nedan kan du få mer information om varje område.