Pågående planarbete

Här kan du läsa mer om vilka pågående planprogram och detaljplaner som kommunen arbetar med just nu. Du kan även se antagna detaljplaner.