Pågående planarbete

Här kan du läsa mer om vilka pågående planprogram och detaljplaner som kommunen arbetar med just nu.

Om du vill få information om andra detaljplaner än de som är utställda just nu, hör av dig till Kontakt Simrishamn.

E-post: kontakt@simrishamn.se

Telefon: 0414-81 90 00