Pågående planarbete

Här kan du läsa mer om vilka pågående planprogram och detaljplaner som kommunen arbetar med just nu.

På kommunens detaljplaneportal kan du själv leta upp gällande detaljplaner eller läsa mer om de pågående detaljplaneprojekten.

Simrishamns kommuns detaljplaneportal hittar hittar du på www.simrishamn.se/detaljplan

Om du vill få information om andra detaljplaner än de som är utställda just nu, hör av dig till Kontakt Simrishamn.

E-post: kontakt@simrishamn.se

Telefon: 0414-81 90 00