Stadsmiljöprogram för Simrishamns stad

Simrishamns stads stadsmiljöprogram ska fungera som ett rådgivande underlag och inspirationskälla för alla som samverkar för en attraktiv stadsmiljö i Simrishamn.

Simrishamns 900 år är bevarat genom tiderna genom arkitekturen och rummen i staden. Vår välbevarade äldre stadskärna är unik och är därför ett intresse för hela landet. Simrishamns kommun med den äldre stadskärnan och bymiljöerna är ett attraktivt besöksmål som vi är stolta över. För att ta hand om de värden vi har, behöver vi lyfta fram dem och skapa nya miljöer som harmoniserar med de befintliga.

Stadsmiljöprogrammet är utvecklat utifrån de framtagna riktlinjerna i översiktsplanen Framtiden och Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet.

Stadsmiljöprogrammet ska vara vägledande för kommunens tjänstepersoner, men även för fastighetsägare, företagare, invånare, arkitekter, byggherrar och projektörer.

Klicka här för att läsa Stadsmiljöprogram för Simrishamns stad.