Arkitektur- och kulturmiljöprogram

Simrishamns kommun har många höga kulturvärden i form av såväl byggnader som landskapsmiljöer som är viktiga för kommunens identitet – någonting som Simrishamns kommun är stolt över och vill värna om. Därför tar vi nu fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram som ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor.

Kulturmiljöer

Kulturmiljöer bidrar till kommunens attraktionskraft som besöksmål och boendemiljö. Därför kommer arkitektur- och kulturmiljöprogrammet vara vägledande för hur kommunen kan bevara det som finns idag men även hur man kan föra Simrishamn framåt genom att skapa ny bebyggelse. Att sätta en arkitektonisk vision är inte att i förväg detaljstyra utan att sätta olika stadsbyggnadsinitiativ och enskilda projekt i ett större sammanhang. Syftet är att programmet ska bli ett inspirationsrikt och rådgivande tillägg till vår översiktsplan som vänder sig till medborgare, tjänstepersoner, politiker, och besökare i Simrishamns kommun.

Under våren 2019 påbörjades en inventering av kulturmiljöer runt om i kommunen, ett underlag som ligger till grunden för arbetet med att ta fram Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet för Simrishamns kommun. Medborgare fick även möjlighet att påverka genom en digital dialog som pågick under november och december 2019. Tidigast 2021 kommer programmet att ställas ut i sin helhet och då finns möjligheter att tycka till om innehållet.

Nu inventerar vi kulturmiljöer

Inventering har pågått i två etapper, etapp 1 pågick under sensommaren 2019 och etapp 2 pågick under vår och sommar 2020. Underlaget kommer att användas i det fortsatta arbetet med framtagandet av ett arkitektur- och kulturmiljöprogram.

Vilka orter har inventerats?

De orter som inventerats och som ingår i Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet är: Södra Mellby, Rörum, Gladsax, Gislöv, Vitemölla, Kivik, Vik, Baskemölla, Brantevik, Skillinge, Ravlunda, Vitaby, Sankt Olof, Östra Vemmerlöv, Gärsnäs, Östra Tommarp, Hammenhög, Borrby, Bolshög, Gislövshammar, Glimminge by, Grevlunda, Gröstorp, Hannas, Järrestad, Komstad, Sandby, Simris, Stiby, Svinaberga, Vallby/Salarp, Viarp, Vitaby, Ö Herrestad, Ö Hoby, Ö Nöbbelöv, Örnahusen och Simrishamns stad.

Vad händer nu?

Under hösten och vintern 2020/2021 bearbetas materialet som inkom under inventeringarna och tidigast under 2021 kommer Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet att ställas ut som ett tillägg till översiktsplanen, först då kommer det att finnas möjlighet att ta del och tycka till om dess innehåll.