Arkitektur- och kulturmiljöprogram

Simrishamns kommun har många höga kulturvärden i form av såväl byggnader som landskapsmiljöer som är viktiga för kommunens identitet – någonting som Simrishamns kommun är stolt över och vill värna om. Därför tar vi nu fram ett arkitektur- och kulturmiljöprogram som ska tydliggöra kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor.

Kulturmiljöer bidrar till kommunens attraktionskraft som besöksmål och boendemiljö. Därför kommer arkitektur- och kulturmiljöprogrammet vara vägledande för hur kommunen kan bevara det som finns idag men även hur man kan föra Simrishamn framåt genom att skapa ny bebyggelse. Att sätta en arkitektonisk vision är inte att i förväg detaljstyra utan att sätta olika stadsbyggnadsinitiativ och enskilda projekt i ett större sammanhang. Syftet är att programmet ska bli ett inspirationsrikt och rådgivande tillägg till vår översiktsplan som vänder sig till medborgare, tjänstepersoner, politiker, och besökare i Simrishamns kommun.

Digital dialog

Minns du de gula västarna som var ute och inventerade kulturmiljöer i arton av våra byar tidigare i höst? Nu är den inventeringen klar och det har blivit din tur att hjälpa till med framtagandet av vårt arkitektur- och kulturmiljöprogram. Det som ligger närmast i tiden är en digital medborgardialog.

Medborgarnas hjälp behövs för att kartlägga kommunens landskap och bebyggelsestrukturer, det är ett sätt för oss att samla in värdefull information. Med start vecka 47 har du möjlighet att delta i den digitala dialogen. Genom en länk, som du hittar nedan, uppmanas du att sätta ut två markeringar på en karta. Den första markeringen handlar om din närmiljö. Uppgiften är att sätta en markering på en plats som du tycker är fin, en byggnad eller hussamling som är viktig att bevara eller din bästa vy över landskapet. Din andra uppgift är att sätta en markering på den plats i din närmiljö som du tycker lämpar sig för nybyggnation och bebyggelseutveckling.

Dialogen pågår mellan vecka 47 till vecka 51.

Underlaget kommer att användas i det fortsatta arbetet med framtagandet av ett arkitektur- och kulturmiljöprogram. Under 2020 kommer programmet att ställas ut i sin helhet och då finns möjligheter att tycka till om innehållet.

Klicka här för att komma till den digitala dialogen. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close