Sjöfartsstråket

Hur vill du uppleva lugnet längs det prisbelönta Sjöfartsstråket? Var vill du att dina kommande favoritmötesplatser längs stråket ska vara? Nu har du möjlighet att tycka till om nio olika förslag till platser.

Sjöfartsstråket följer kustlinjen från Tobisvik i norr till Branteviksvägen i söder. Vi vill att hamn och strand få en större plats i staden, något som är naturligt för en marin pärla som Simrishamn. Här har havet alltid skapat förutsättningar för det som händer på land, med fiske, upplevelser, konst – ja, allt som gör Österlen till Österlen.

E-posta ditt förslag till: sjofartsstraket@simrishamn.se

Vi har placerat förslag på nio platser längs Sjöfartsstråkets södra del, alltså mellan småbåtshamnen och Marint centrum. Läs mer om förslagen här.

Vid informationspunkterna kan du även tycka till om mötesplatserna.

April 2019

Den 12 april kl 13.00 är det invigning av Sjöfartsstråkets fortsättning på Skeppet, Marint centrum. Det blir bland annat information om projektet, föreläsningar och graffiti. Alla är välkomna!

Sjöfartsstråkets fortsättning innebär etapperna som sträcker sig från stationen till den gamla järnvägsbron över Tommarpsån (småbåtshamnen och hamnen).

Under våren och sommaren 2019 kommer ett antal tillfälliga installationer och informationspunkter utplaceras längs sträckan. Informationspunkterna består av historiska bilder som visar hur området sett ut förr i tiden, och installationerna ska testa ett framtida användningsområde. Installationerna är bland annat byggda av gamla fiskelådor, som målats av ungdomar på Korsavadsskolan i ett graffitiprojekt.

Installationerna kommer vara på plats från den 12 april till och med slutet av september, och därefter kommer arbetet och installationerna utvärderas för att avslutas med en föreläsning och presentation av resultat och fortsatt arbete.

Under den här perioden kommer det vara möjligt för dig att lämna synpunkter och förslag hur du tycker att platserna ska utvecklas och användas i framtiden. Du kan läsa mer om de olika
installationerna och hur du lämnar synpunkter här.

Du kan läsa mer om historien och våra genomförda etapper här.

I projektet med Sjöfartsstråket – fortsättningen vill vi hitta former för hur man kan skapa bra förutsättningar för människor att engagera sig och delta i stadsutvecklingen. Att lyssna på, välkomna och ta hand om sina medborgare är en plikt för det allmänna och vi vill genom att bjuda in till olika samverkansformer ta vara på medborgarnas kreativitet, kraft och handlingsförmåga.

Alla har inte lika lätt att använda sig av det offentliga rummet, och det finns få platser och aktiviteter för barn och ungdomar i centrala Simrishamn idag. Hur fler människor ska kunna känna sig hemma på fler platser och hur platser ska kunna samutnyttjas för flera funktioner är det vi ska undersöka i den fortsatta processen med Sjöfartsstråket i något som vi kallar ”testfasen”.

Graffitiprojektet är en del av testfasen och inleddes med att niondeklassare på Korsavadsskolan hjälpte till med att måla 400 kasserade fiskelådor som sedan byggts om till tillfälliga möbler längs stråket. Ungdomarna handleddes under graffitimålningen av två konstpedagoger från föreningen Streetcorner som lärde ut hur man målar med sprayfärg.

Därefter genomfördes en öppen workshop-serie på Benka-dí där ungdomar och konstskolelever fick fördjupa sina kunskaper kring graffiti både i teori och praktik med slutmål att få uppföra sin ”piece” på det tillfälliga, öppna graffitiplanket som byggs i Södra planteringen.

Planket har sin upprinnelse i ett medborgarförslag att det behövs en öppen vägg i Simrishamn för konstnärer att öva på och en idé från Elvira Ansund och Sarrah Finnig vid Österlenskolan. Elvira och Sarah ansåg att det fanns för lite för ungdomar att göra i det offentliga rummet i allmänhet och i Södra planteringen i synnerhet och att en öppen vägg skulle aktivera platsen och göra den till en mötesplats. Elvira och Sarah ansåg att formgivningen av planket borde vara platsspecifik och därmed fick utformningen havsnära referenser till segel.

På invigningen den 12 april kommer planket målas av deltagarna från workshopen, därefter är det öppet för alla att måla så länge man respekterar varandra!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close