Historien och genomförda etapper av Sjöfartsstråket

Vision: Sjöfartsstråket är ett stadsutvecklingsprojekt som syftar till att utveckla Simrishamns havsfront.

Stråket ska erbjuda ett varierat utbud av rekreation, aktiviteter och naturupplevelser. I och med utvecklingen av stråket ska hamn och strand få en större plats i staden, och längs stråket ska mötesplatser skapas som erbjuder närhet till havet. Områdena vid hamnplan, Bornholmskajen och Södra kajen ska utvecklas så att havsfronten blir en av stadens framsidor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close