Bostadsprojekt och nya bostäder

I vår vackra kommun pågår och planeras flera nya bostadsprojekt. Det som är unikt för Simrishamns kommun, som lockar så många att vilja bo här och besöka oss, är upplevelsen av Österlen och våra tillgångar. För oss som kommun är det därför viktigt att nya bostäder inspireras av och knyter an till de arkitektur- och kulturmiljövärden som utmärker vår kommun och skapar människors unika upplevelse av platsen. Österlen är en plats som människor minns, återvänder till och vill leva på.

Kivikhusen

I hjärtat av Österlen, mitt i en äppelodling, planeras Kivikhusen. En småskalig och tät bebyggelse med trädgårdsrum och gaturum som knyter an till Kiviks gamla bykärna och tillför nya promenadstråk och mötesplatser.

Bilderna ovan har skapats av STADSTUDIO.

Vad byggs här?

Kivikhusen är en småskalig och tät bebyggelse med trädgårdsrum och gaturum som knyter an till Kiviks gamla bykärna och tillför nya promenadstråk och mötesplatser. Bostadshusen utgörs av äkta trähus och hämtar inspiration ur den skånska traditionen med inramade gårdar som i sin tur omgärdar den gemensamma platsen med äppelträd. I hjärtat av Österlen, mitt i en äppelodling, där planeras Kivikhusen.

De nya trähusen är resultatet av en markanvisningstävling som hölls under 2018. Arkitekten STADSTUDIO vann tävlingen och kommer att bygga bostadshusen i området i egen regi.

Fakta

Vad?

 • 34 småhus 1-2 våningar
 • Offentliga utomhusytor
 • Nyplanterade äppelträd på de offentliga utomhusytorna

Var?

 • Kivik, i anslutning till Horsåkravägen och Kiviks Stora väg.

När?

 • Planarbete 2018-2021
 • Byggstart 2022
 • Inflyttning 2023

Vem bygger?

STADSTUDIO är både arkitekt och byggherre.

Vill du veta mer?

På STADSTUDIO:s hemsida kan du läsa mer om Kivikhusen.

Patchwork of Cottages

På en av de sista delarna av den före detta skoltomten för Jonebergsskolan i Simrishamn kommer nya radhus att byggas, med en för området ny variationsrikedom. En samling enkla och småskaliga husvolymer som med sina individuella skillnader anspelar på formspråket i Simrishamns äldre stadskärna.

Bilderna ovan har skapats av SSOJ arkitekt illustration tillsammans med Byggnads AB Gösta Bengtsson. 

Vad byggs här?

Patchwork of Cottages är en samling enkla och småskaliga husvolymer som med sina individuella skillnader anspelar på formspråket i Simrishamns äldre stadskärna kommer att stå inflyttningsklara hösten 2023. Namnet på den nya byggnationen är ”Patchwork of Cottages” som kan översättas till ”Ett lapptäcke av stugor”. Planlösningarna i radhusen kommer att anpassas för att nyttja de möjligheter som finns för sovloft eller inredd vind, ett sätt att förstärka stugkänslan och möjliggöra ett yteffektivt boende.

Bakgrunden till byggnationen av de nya radhusen är en markanvisningstävling som hölls under 2020. Byggnads AB Gösta Bengtssons förslag utsågs till vinnare och de har tillsammans med SSOJ arkitekt illustration har ritat de nya radhusen.

Fakta

Vad?

 • 14 nya radhus

Var?

 • Simrishamn, på en av de sista delarna av den före detta skoltomten för Jonebergsskolan.

När?

 • Byggstart 2021
 • Inflyttning 2023

Vem bygger?

Byggnads AB Gösta Bengtsson är projektägare och har ritat förslaget tillsammans med arkitekten SSOJ arkitekt illustration.

Vill du veta mer?

Byggnads AB Gösta Bengtssons hemsida

SSOJ arkitekt illustrations hemsida

Simrislunds nya bostadskvarter

Mitt i Simrislund kommer ett nytt bostadskvarter att växa fram med låga flerbostadshus och radhus. Kvarteret blir en ny del av Simrislund som länkas samman väl med resten av området.

Bilden ovan är skapad av Wingårdhs.

Vad byggs här?

Mitt i Simrislund kommer ett nytt bostadskvarter att växa fram med låga flerbostadshus och radhus. Kvarteret blir en ny del av Simrislund som länkas samman väl med resten av området. Det nya bostadskvarteret kommer att ha närhet till grönområden, havet och Simrishamns station. Simrislund har även ett fint utbud av gång- och cykelstråk som är separerade från biltrafik och skapar en trygg trafikmiljö.

2018 blev byggföretaget Lyckos tillsammans med arkitekten Wingårdhs direktanvisade området av kommunen för sin unika stadsplaneidé som kommer att tillföra platsen nya stadsrum och stråk, samtidigt som de tagit hänsyn till områdets grönska. Placeringen av byggnadskropparna förhåller sig till omgivande bebyggelse på ett speciellt sätt då infarter och stråk ansluter på ett okonventionellt, men naturligt sätt.

Fakta

Vad?

 • Cirka 60-70 nya bostäder – lägenheter och radhus.

Var?

 • Simrislund, i anslutning till Ryttaregatan och Ekegatan.

När?

 • Byggstart 2021
 • Inflyttning 2023

Vem bygger?

Lyckos som är projektägare och Wingårdhs.

Vill du veta mer?

Läs mer om Simrislunds nya bostadskvarter på Lyckos hemsida

Wingårdhs hemsida

Skansen

I vår vackra hamnstad Simrishamn växer det fram en ny och grön stadsdel. Området heter Skansen och ligger söder om Simrishamns station. Här ska det byggas 120 nya bostäder med stor variation och därtill nya grönområden, gator, padelbanor, mötesplatser och gång- och cykelstråk som ansluter till Simrishamns nya stationstorg. Skansen blir ett område för alla.

Bilder: 1-3. Visionsbilder för Svävaren, skapade av We Construction. 4. Illustration av Fiskmagasinet, skapad av Sundprojekt. 5-7. Visionsbilder för Residens Simrishamn, skapade av Liljewall. 8. Visionsbild för Skansen. 9. Kartbild där Skansenområdet är inringat.

Vad byggs här?

Fiskmagasinet är ett 6 våningar högt tegelhus med en gemensam takterrass i nordvästlig riktning. Huset har planerats på ett sätt som gör att utsikterna tas tillvara på ett omsorgsfullt sätt, samtliga lägenheter har delvis inglasade balkonger. I anslutning till huset finns ett gemensamt växthus och en gemensam övernattningslägenhet.

Fakta

Vad?

 • 22 bostadsrätter, 2-4 rum och kök
 • Gemensam takterrass
 • Gemensamt växthus
 • Gemensam övernattningslägenhet

Var?

 • Simrishamn, i stadsdelen Skansen söder om Simrishamns station

När?

 • Byggstart sommaren 2022
 • Preliminär säljstart årsskiftet 2021/2022
 • Preliminär inflyttning hösten/vintern 2023

Vem bygger?

Sundprojekt är byggherre och projektägare.

Vill du veta mer?

Här på Sundprojekts hemsida finns mer information om Fiskmagasinet

Vad byggs här?

I vår nya stadsdel Skansen ska Simrishamns första padelhall byggas. Inomhus kommer det att finnas fyra banor och två ska även ta form utomhus. Här kan boende och besökare utöva den populära sporten i en fin miljö. Padelhallen med tillhörande utomhusbanor blir en samlingsplats för träning och gemenskap.

Fakta

Vad?

 • Padelhall med 4 inomhusbanor för padel
 • 2 utomhusbanor för padel

Var?

 • Simrishamn, i stadsdelen Skansen söder om Simrishamns station

När?

 • Byggstart 2021
 • Klart 2022

Vem bygger?

Padel Simrishamn är byggherre och projektägare.

Vill du veta mer?

Här på Padel Simrishamns hemsida kan du läsa mer om padelhallen

Vad byggs här?

Residens Simrishamn är ett livsstilsboende för aktiva seniorer som består av 59 lägenheter, bostadsrätter och kooperativa bostadsrätter. Här ligger fokus på både aktivitet och gemenskap. Bostäderna har gemensamma sällskapsytor för umgänge och aktivitet, samt en gemensam takterrass.

Fakta

Vad?

 • 59 lägenheter, bostadsrätter och kooperativa bostadsrätter
 • Gemensam takterrass

Var?

 • Simrishamn, i stadsdelen Skansen söder om Simrishamns station

När?

 • Byggstart våren 2022
 • Inflyttning sommar/höst 2023

Vem bygger?

Bolivo och Conara.

Vill du veta mer?

Här på Bolivos hemsida kan du läsa mer om Residens Simrishamn

Vad byggs här?

Simrishamns station kommer få ett mer levande stationsområde med grönska och en ny torgplats. Här kommer även byggas ett cykelgarage och en ny cykelparkering. Förvaringsbehovet hos de resande kommer mötas genom att sätta upp värdeskåp där det går att förvara värdesaker under dagen. En vattenutkastare kommer också att placeras vid utgången mot Simrishamns stadskärna, där kan alla fylla sin vattenflaska. Ett större väderskydd kommer också att sättas upp som skydd mot väder och vind. För att skapa en passage till vår nya stadsdel Skansen kommer ett gång- och cykelstråk att byggas som länkar samman det nya stationstorget med hela Skansenområdet. Stråket kommer att gå under tunneln som börjar vid Lackgatan och leder vidare till Skansen.

Fakta

Vad?

Etapp 1

 • Torgplats
 • Cykelgarage
 • Cykelparkering
 • Väderskydd
 • Nya stenplattor

Etapp 2

 • Gång- och cykelstråk
 • Skåp för värdesaker
 • Vattenutkastare

Var?

 • Simrishamns station och Skansen

När?

Etapp 1

 • Start november 2021
 • Klart årsskiftet 2021/2022

Etapp 2

 • Start våren 2022
 • Klart vinter 2022

Vem bygger?

Simrishamns kommun

Vad byggs här?

Svävaren består av 34 bostadsrätter som delas upp i två hus, Norra Svävaren och Södra Svävaren. Norra består av tre plan och Södra står med sina fem våningar på kolonner för att ta tillvara på utsikten över havet och landskapet. Lägenheterna byggs med den Österlenska arkitekturen som signum och har en stor privat terrass eller privat trädgård.

Fakta

Vad?

 • 34 bostadsrätter
 • 2-6 rum och kök
 • Gemensamma sällskapsytor

Var?

 • Simrishamn, i stadsdelen Skansen söder om Simrishamns station

När?

 • Byggstart vintern 2021
 • Inflyttning hösten 2023

Vem bygger?

We Construction.

Vill du veta mer?

Här på We Constructions hemsida kan du läsa mer om Svävaren