Felanmälan för vatten och avlopp

Vid ett avloppsstopp kan stoppet sitta antingen på din egen sida av fastighetsgränsen eller utanför på kommunens sida.

För att avgöra vilket kan du titta i den spol- och rensbrunn som oftast finns i förbindelsepunkten strax utanför fastighetsgränsen.

  • Står det högt med vatten är stoppet på kommunens sida och ska då åtgärdas av VA-avdelning.
  • Är brunnen i princip torr i botten så är stoppet på fastighetens sida.
  • Är stoppet på fastighetens sida och VA-avdelningen åker ut får fastighetsägaren bekosta utkörningen enligt gällande taxa.
  • Vid vattenläcka, avloppsstopp eller översvämning inne i fastigheten eller på tomtmark, kontakta fastighetsägaren. Om det är din egen fastighet, anlita en VVS-firma.
  • Om rännstensbrunnen ute i gatan är igensatt och det står vatten på gatan vänligen lämna felanmälan till Kontakt Simrishamn.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close