Flyttanmälan för vatten

När du fyller i flyttanmälan ska du tänka på att det är säljare och köpare som gemensamt ansvarar för att uppgifterna är korrekta och att slutavläsning av vattenmätaren görs.

Tänk på när du fyller i blanketten att det är endast lagfaren ägare som kan bli kund hos oss och inte hyresgäster.