Tömma och fylla poolen

Tips för att tömma din pool rätt

Vid tömning av poolen ska vattnet i första hand tas omhand på den egna tomten. Detta görs bäst genom att låta vattnet infiltreras över en gräsyta. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Det är viktigt att se till att vattnet inte ställer till med problem för grannarna. Använd inte poolkemikalier precis före tömning.

Om du har en liten pool och saknar möjlighet att tömma den på egna tomten, är det okej att vattnet rinner till en gatubrunn. Vänta att tömma några dagar efter senaste klorering så att kloret har försvunnit.

Att fylla poolenBild på en gammal vattenpump i en trädgård.

Planera din poolfyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Fyll helst inte poolen samtidigt som din granne gör det och gärna före högsäsongen. Vid påfyllning ska slangen vara över vattenytan för att undvika att förorenat vatten från poolen sugs tillbaka in i drickvattensnätet.

Om du har en pool på tio kubikmeter eller mer ska du meddela VA-avdelningen genom Kontakten innan du fyller den.

Poolkemikalier

Kemikalier till pooler är sällan miljömärkta. Det är därför viktigt att läsa användarinstruktionen och att inte överdosera. Var rädd om vår miljö och använd inte kemikalier om de inte behövs.

En person är fotograferad snett bakifrån när den tittar i ett mikroskop.Att bygga pool

Om du ska bygga pool som påverkar VA-installationen i din fastighet ska du göra en VA-anmälan. Med VA-anmälan skickar du in en ritning som visar var på tomten poolen ska placeras och hur du tänkt koppla in poolen till det befintliga ledningsnätet inom fastigheten.

Tänk på att anslutningen måste sitta efter vattenmätaren.

I vissa fall kan bygglov för pool behövas. Kontrollera med plan- och bygglovsenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen vad som gäller.