Vanliga frågor om vatten och avlopp

Nedan besvaras de vanligaste frågorna som rör kommunens vatten- och avloppsfrågor.

Har du frågor om enskilt avlopp så kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

E-post: exp@ystadosterlenmiljo.se

Telefon: 0417-57 35 00.

Har du frågor som rör kommunalt avlopp och som inte besvaras nedan? Hör av dig till Kontakten i Simrishamn.

E-post: kontakt@simrishamn.se

Telefon: 0414-81 90 00.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close