Aktuell information – vatten och avlopp

Vatten- och avloppsfrågor är något som berör alla. Här nedan finns aktuell information om vatten- och avloppsverksamheten i Simrishamns kommun. Längst ner på sidan besvaras även de vanligaste frågorna om vatten- och avlopp i vår kommun.

Uppdrag

Uppdraget för en allmän kommunal VA-anläggning är främst att tillhandahålla vattentjänster för dricksvatten, avlopp och dagvatten utifrån de krav som ställs på hälsoskydd gällande bostäder och hushåll. En kommunal VA-verksamhet är ansvarig för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster för en normal hushållsförsörjning, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Förbrukning av vatten som är utöver en normal hushållsförbrukning är dock inte en kommunal VA-verksamhet skyldig att tillgodose.

Bevattningsförbud

Sedan den 23 juni gäller bevattningsförbud i hela Simrishamns kommun. Detta gäller tills vidare!

Här kan du läsa mer om bevattningsförbudet och få tips och råd om hur vi tillsammans kan spara på vattnet under denna period. 

Utvecklande arbete

Simrishamns kommun står precis som övriga kommuner i VA-Sverige inför en stor utmaning med att byta ut ett föråldrat vattenledningsnät.

– Att VA-försörjningen ska fungera har länge varit en självklarhet. Så kommer det dock inte vara i framtiden om vi inte gör rätt satsningar och återinvesterar i vår VA-infrastruktur, förklarar Carl-Göran Svensson (C) som är ordförande för samhällsplaneringsnämnden i Simrishamns kommun.

I nuläget arbetar VA-avdelningen i Simrishamns kommun dagligen med att säkerställa och utveckla den långsiktiga vatten- och avloppsförsörjningen. En insats som utförs är att VA-avdelningen arbetar med att skydda kommunens vattentäkter så att de kan säkerställa att alla medborgare har tillgängligt grundvatten med både rätt kvalitet och kvantitet.

VA-avdelningen arbetar även med att inleda gränsöverskridande samarbeten mellan kommunerna vilket möjliggör att Simrishamns kommun kan ansluta sig till angränsande kommuners system för dricksvattenförsörjning. Sådana samarbeten innebär att Simrishamns kommuns vattenförsörjning får en större stabilitet och leveranssäkerhet även vid högsäsong under sommarmånaderna. Vidare är systematiseringen av att återinvestera i VA-anläggningar en mycket prioriterad fråga. Detta arbete pågår just nu, vilket innebär att gamla uttjänta delar i vattenledningsnät och i vatten- och reningsverk byts ut.

Enskilt avlopp

Har du frågor om enskilt avlopp så kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

E-post: exp@ystadosterlenmiljo.se

Telefon: 0417-57 35 00

Frågor

Har du frågor som rör kommunalt avlopp och som inte besvaras nedan? Hör av dig till Kontakten i Simrishamn.

E-post: kontakt@simrishamn.se

Telefon: 0414-81 90 00

Öppettider: 8.00-16.30 måndag-fredag

Journummer

Har du ett akut problem som rör vatten- och avlopp ska du ringa journumret.

Telefon: 040-676 90 00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close