Aktuell information – vatten och avlopp

Vatten- och avloppsfrågor är något som berör alla. Här nedan finns aktuell information om vatten- och avloppsverksamheten i Simrishamns kommun. Längst ner på sidan besvaras även de vanligaste frågorna om vatten- och avlopp i vår kommun.

Nytt bolag – Österlen VA

Från och med den 1 september 2020, drivs VA-verksamheterna i Simrishamn och Tomelilla kommun av det gemensamma bolaget Österlen VA.

Johan Persson som är VD för Österlen VA ser fram emot att arbeta med att utveckla och förbättra de olika delarna av vatten- och avloppsförsörjning i båda kommunerna. Han förklarar att bildandet av det nya bolaget kommer att främja utvecklingsarbetet och hänvisar till styrkan i att samarbeta:

– VA-frågan är så pass stor att den är svår att lösa som enskild mindre kommun. Vi behöver samarbeta eftersom det är stora och komplexa frågor. Det är väldigt roligt att bildandet av det gemensamma bolaget Österlen VA nu blir verklighet.

I ett övergångsskede, gäller fortsatt VA-informationen på respektive kommuns hemsidor. Här finner du information om hur du ansluter dig till kommunalt vatten och avlopp, vad det kostar och vem du kan vända dig till med olika frågor.

Frågor?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn.

E-post: kontakt@simrishamn.se

Telefon: 0414- 81 90 00

Här kan du läsa mer om bildandet av det nya bolaget och bakgrunden till det.

Uppdrag

Uppdraget för en allmän kommunal VA-anläggning är främst att tillhandahålla vattentjänster för dricksvatten, avlopp och dagvatten utifrån de krav som ställs på hälsoskydd gällande bostäder och hushåll. En kommunal VA-verksamhet är ansvarig för att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster för en normal hushållsförsörjning, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Förbrukning av vatten som är utöver en normal hushållsförbrukning är dock inte en kommunal VA-verksamhet skyldig att tillgodose.

Enskilt avlopp

Har du frågor om enskilt avlopp så kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

E-post: exp@ystadosterlenmiljo.se

Telefon: 0417-57 35 00

Frågor

Nedanför svarar vi på de vanligaste frågorna om vatten-och avlopp i vår kommun. Har du frågor som rör kommunalt vatten- och avlopp och som inte besvaras? Hör av dig till Kontakten i Simrishamn.

E-post: kontakt@simrishamn.se

Telefon: 0414-81 90 00

Öppettider: 8.00-16.30 måndag-fredag

Journummer

Har du ett akut problem som rör vatten- och avlopp ska du ringa journumret.

Telefon: 040-676 90 80